Olydig affärsutveckling

Vi har affärsutvecklat på ungefär samma sätt i 100 år. Hur kan vi förbättra en produkt som vi redan tillverkar? Hur kan vi hantera produkten i vår organisation? Hur kan vi få avsättning för den på en marknad vi redan känner?

Eftersom de flesta företag agerar så här blir man extremt sårbar för digital affärsutveckling. Dels för att processen är inifrån och ut och dels för att man begränsar sig till de befintliga resurserna samt en känd marknad.

Vi finns inte för att sälja en produkt, vi finns för att vi löser någons problem!

olyd

Olydig
Men du som har ett digitalt mind-set är olydig och tänker på ett annat sätt. Du tänker ”Hur kan jag lösa ett problem”, oavsett om du har de interna resurserna att lösa problemet.

Istället för att fundera på hur ni kan sälja produkten, så tänker du ”Hur kan jag få mina kunder att vilja ha min produkt”, när och varhelst dom vill ha den.

Istället för att tänka på produktattribut och funktioner, så tänker du på hur man kan skapa en exceptionell användarupplevelse.

Du kommer att upplevas som jobbig för dom som är vana vid traditionell affärsutveckling. För dom som ofta spelar djävulens advokater, för dom som arbetar i organisatoriska silos, för dom som har företaget som begränsning i allt det du vill göra.

Skit i dom! Låt dom inte påverka dig! Det kommer en dag då dom undrar vad som hände!

regler

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.