Modern IT + affärsutveckling = SANT

När någon på ett företag får en brilliant idé går hon till sin chef och berättar om den. Chefen gillar tanken och ber henne gå till IT. Dom berättar att dom hade sitt kvartalsmöte om nya projekt igår….

Idén kommer därför upp tre månader senare. Därefter prioriteras den, budgeteras, kravinsamlas, dokumenteras, utvecklas, testas. När detta är gjort levereras en lösning på en kanske två år gammal idé eller affärskrav.

Dåtid
Till och med före min tid var IT ett matematiskt hantverk. Stordatorer gömda i källare och bergrum programerades i PL1 och COBOL till banker, myndigheter och gigantiska organisationer.

Därefter kom IT’s industrialisering. Processer var navet i IT-arbetet. Det var här jag började arbeta med stora ERP-implementationer av SAP. Fokus låg på interna processer och resultatet skulle bli ökad “operational efficiency”. Kundbegreppet var enbart med som en post man kunde associera med en fakturaadress.

IT-personalen fick sällan eller aldrig träffa verksamhetsfolk och definitivt inte en kund. Även om dom inte gömdes i källare som under stordatortiden så gick det inte att ha dom i samma rum som “affärsfolk”. De enda som fick göra det var konsulter som jag själv, som förväntades att agera brygga mellan verksamhet och IT.

Till detta skall vi komma ihåg att IT nästan alltid varit (och är) ett ”cost center”. Vad gör man med dom? Jo man minskar kostnader. Eller rättare sagt, man får i bästa fall förra årets budget OAVSETT affärsstrategiska behov eller förändringar i omvärlden.

gift

Digital nutid
Om förra IT-eran mest handlade om processer så handlar nutiden om digitala affärsmodeller. Trots det agerar väldigt många företag som om vi vore i den förra eran. Synen på IT är en organisation som levererar operational efficiency. Det fungerar inte! 

I moderna företag är IT en ”inbäddad” del av affärsutvecklingen. Digitaliseringen har gjort att IT-förståelsen antingen måste besittas av affärsutvecklarna eller att IT blir en del av affärsutvecklingen. Ett giftermål som är en utmaning, men som kan bli väldigt lyckat!

Gör så här
Jag föreslår att du lutar dig tillbaka, blundar och funderar på hur det ser ut på din arbetsplats. Är IT en inkorporerad del av affärsutvecklingen? Hur stor är förståelsen för digitala plattformar inom er affärsverksamhet? Tänker er IT avdelning ”affär”?

Jobbar du på ett stort företag är jag nästan helt säker på att strukturen och kompetensprofilen adresserar dåtiden ovan. Processer, trögrörlighet, stuprör och polarisering mellan IT och affär.

Fundera på hur du kan bryta besvärjelsen, för du kommer att bli hjälte! Jobba för att göra IT och affärsutveckling till ett lyckligt par! Om inte är det stor risk för disruption och sedermera godnatt-lampa!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *