Fokuserar du bara på egen belöning?

Midsommarafton spenderade jag på middag hos goda vänner. Med var också deras son. En trevlig, intelligent kille med, i det här samanhanget, rätt så revolterande vänstersympatier. Jag gillade hans uppriktiga engagemang, vilja att ifråga sätta auktoriteter och respektlösa syn på gamla makroekonomiska sanningar.

Men som son i en välmående medelklassfamilj finns det också en nonchalans inför hur välstånd och ekonomisk trygghet faktiskt skapas.

g

Stora trötta företag
På väldigt många stora och medelstora företag arbetar människor som har samma syn som den absorberade ynglingen ovan, fast i ett företagsekonomiskt mikroperspektiv.

Man sätter sig själv som jordens medelpunkt i en iver att maximera personlig vinst i form av största möjliga ekonomisk belöning till minsta möjliga insats.

Därför är hela Sverige fullt av trögrörliga storföretag med arméer av personal som har ovanstående mentalitet.

Motsatsen är små snabbfotade startsups som lever i en verklighet där varje person vet att hon/han måste addera värde, där passionen för det man gör och för organisationen/varumärket överskrider den personliga ekonomiska vinsten.

Vi har under snart 100 år levt i en tid då stora bolag haft en enorm fördel framför mindre bolag. Vi har levt i en tid då etableringshinder gjort att spännande affärsidéer stannat på ritbordet.

Så ser det inte ut längre! Tack vare digitaliseringen är de flesta etableringshinder är i stort sett utraderade och många köper hellre från snabba, flexibla och mindre nischaktörer.

lmnde

Jag tror
Jag tror att en av de viktigaste förändringarna som måste till inom stora och medelstora bolag, är att få lite av ”start up” mentaliteten. Då krävs det förändring från alla håll. Företaget måste erbjuda större flexibilitet och frihet när det gäller processer, organisation, teknik etc. Personalen måste förändra sitt fucking mindset!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.