Digital transformering. Nu!

När människor på middagar frågar vad jag arbetar med så är det enklast att säga att jag arbetar med att skapa kundupplevelser. Men de senaste åren har präglats mycket av digital transformation. Det vill säga att förflytta företag från en analog dödsdom till en digital möjlighet. Men det i sin tur gör att jag tvingas jag ägna tid att förklara vad jag menar istället för att pokulera och berätta skabrösa historier.

Varför digitalt?
Världen översvämmas av digitala verktyg och plattformar som, till en låg kostnad samt enkla användargränssnitt, ger i stort sett alla människor en möjlighet att förverkliga en idé.

Mängder av ungdomar fulla av energi och oförstört mindset arbetar gratis på sin fritid för att skapa app-lösningar på problem, med hjälp av utvecklings-kit från Apple, Google och Amazon. Problem som analoga företag idag löser på ett dyrt och omständligt sätt. Detta är digital disruption!

digbarn3

Om vi leker med tanken att dessa digitala verktyg och plattformar skapar 10 gånger mer innovationsidéer till marknaden. Om vi också estimerar att varje idé kostar en tiondel att testa i relation till en motsvarande analog idé.

Resultatet blir då att din bransch, ditt företag konkurrensutsätts för 100 gånger större innovationskraft. Är du analog och reaktionär så föreslår jag att du läser meningen igen. Din bransch, ditt företag konkurrensutsätts för 100 gånger större innovationskraft. Och mitt estimat är sannolikt en smula lågt.

Det gick ganska fort för Kina att gå om USA som världens största ekonomi. Det kunde dom göra för att dom utnyttjade befintliga verktyg och plattformar (logistik, maskiner, etc.) och hade en befolkning som var villig att jobba för nästan ingenting. Dvs samma dynamik vi ser i den digitala världen.

Tiden det tar att förklara ovanstående motsvarar ungefär att avstå två glas vin….. Hemska tanke!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Digital transformering. Nu!

Leave a Reply

Your email address will not be published.