Digital klondike

Det råder en digital eufori. Alla företag, affärsmodeller, budgets, organisationer, produkter och tjänster påverkas av den digitaliseringstsunami som sköljer över världen.

Nya ord uppstår, nya kompetenser, nya rikedomar skapas, etc. Senast detta skedde var i mitten på 90-talet när världens människor blev uppkopplade. År två tusen kollapsade hela initiativet.

Allt vi kallade för bubbla är idag en del av allas vår vardag.

Alla nya tekniker följer samma mönster och har gjort så genom historien. Oavsett om det gäller ångmaskinen eller förbränningsmotorn.

digitalisering3

Mönstret
Mönstret följer alltid 5 steg:

  1. En ny teknik kommer på marknaden
  2. Den nya tekniken skapar ”Disruption” för en existerande marknad
  3. Därefter följer en ekonomisk eufori som blir så stor att det uppstår en bubbla
  4. Bubblan spricker
  5. När spekulationen avtar ser man det långsiktiga ekonomiska värdet i tekniken och vad den skapar för långsiktigt värde.

Den riktiga transformaitonen uppstår först efter bubblan spruckit!

Internet of things
Vi är några stycken som var med i den eufori som rådde i slutet på 90-talet…. Det är svårt att inte berusas av det tryck som uppstår i samband med nya företeelser. Nu skall världens alla saker koppla upp sig och bli en del av vårt digitala ekosystem. Det kommer att förändra mycket och nya förmögenheter kommer att skapas.

Men det hade varit intressant om vi kunde bryta mönstret ovan och fokusera på de långsiktiga vinsterna och konsekvenserna av detta. Om vi kunde hoppa över klondike-mentaliteten för att istället fokusera på att få ihop detta komplexa system!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *