Acando’s köp av Connecta

Lyssnade på en Podcast från IT24 där Acando’s VD Carl Magnus Månsson ger sin bild av affären med Connecta. Verkar vara en sympatisk man med många kloka tankar. Han beskriver mycket riktigt att ”dinosauriekonsulterna kommer dö ut”. Men det enda jag vänder mig emot är att han ser samgåendet som en korsbefruktning.

Falsk korsbefruktning
Jag tror att just korsbefruktning är en av de mest vitala drivkrafterna för effektiv affärsutveckling och innovation. Oavsett om det gäller företag, delar av en organisation eller människor. Men de flesta önskade korsbefruktningar är inte korsbefruktningar.

falsk

Människor som möts med samma bakgrund, utbildning och preferenser korsbefruktar inte. Människor från samma avdelning eller funktion korsbefruktar inte. Företag med snarlik affärsmodell och erbjudande korsbefruktar inte.

Äkta korsbefruktning
Den äkta korsbefruktningen bildas av olikheter. Korsbefruktning: [Befruktningsförlopp då könsceller från två genetiskt olika individer smälter samman, med omkombination av arvsanlagen och genetisk variation som följd].

akta

Det vill säga när helt olika individer, funktioner, branscher går samman. Då kan ett helt nytt DNA uppstå. Det är också då magi uppstår och kanske en helt ny affärskategori.

Men att söka sig utanför sin ”comfort zone” kräver mod och förmåga att se samanhang. Kan precis som på bilden ovan också vara svår att genomföra…..

Jag tror
Jag tänker inte recensera Acando’s köp av Connecta. Det är säkert en bra affär för båda parter. Men jag tror att branscher i allmänhet och konsultbranschen i synnerhet behöver ägna sig åt äkta korsbefruktning i en tid av digitalisering, cloud och Internet of things.

Många konsultbolag sitter med en personalstruktur som är anpassad för långa ERP-implementationer, skräddarsydd programmering, etc när dom skulle ha större behov av kompetens inom digital transformation, innovation eller modern analytics.

En riktig korsbefruktning för ett konsultbolag skulle kunna vara ett företag som arbetar med beteendevetenskap, digital transformaiton eller kanske sensorteknik.

Falsk korsbefruktning skapar ”more of the same”, äkta korsbefruktning skapar en helt ny art!

nydna

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.