User experience

User experience UX är inte min huvudprofession, men är nära kopplat till customer experience.

Det är intressant hur UX, framför allt på webb, speglar organisationen. Man kan se det politiska spelet reflekteras i företagens webb. Conway sa redan 1968 ” The architecture of a software system reflects the structure of the organization that built it.”

Resultatet av ovanstående är att siter snarare byggs ur perspektivet av vad man vill säga, snarare än vad användaren söker.

userexperience

80/20 regeln gäller även här. 80% av besöken efterfrågar 20% av funktionerna. Självgoda företag med digitala megafoner kommer aldrig att ta hänsyn till det.

Duktiga UX-strateger vet det redan, men den största effekten av UX kommer inte ur färg och form, utan hur väl man möter de digitala interaktioner som skapar värde för kunden!

Om ingen på ditt företag ännu har kommit upp med ett ”regelverk” för user experience, så föreslår jag att ”låna” Google’s och förhålla sig till dom.

  1. Focus on people – their lives, their work, their dreams.
  2. Every millisecond counts.
  3. Simplicity is powerful.
  4. Engage beginners and attract experts.
  5. Dare to innovate.
  6. Design for the world.
  7. Plan for today’s and tomorrow’s business.
  8. Delight the eye without distracting the mind.
  9. Be worthy of people’s trust.
  10. Add a human touch.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.