Möter du kraven från anställda & kunder?

Innan Gutenberg uppfann tryckpressen var det ganska lätt att hålla människor i schack. Pennan var en jungfru, tryckpressen var en hora. Populasen hade helt enkelt inte tillgång till någon extern information. Utvecklingen gick sedan mot en mer demokratisk ordning, men arbetstagare och kunder var fortfarande en bra bit från besluten.

Runt millennieskiftet exploderade Internet och en informationsdemokratisering blev ett faktum. Trots det drivs, fungerar och hanteras många företag som om vi fortfarande var pre-millenium. Inte sällan sprunget ur en ledning som fortfarande tror att företaget har ett kompetens-, informations- och kunskapsövertag över både kunder och anställda. Om vi tror att vi tror att vi kan locka kunder i marknadsmässiga råttfällor och  att vi har ett övertag över anställda, blir det snabbt en synlig eller osynlig mismatch mellan företaget och dess stakeholders.

lura

Anställda
Teknik- och informationsdemokratiseringen har gjort att anställda förstår hur deras arbete kan underlättas med hjälp av teknik. Man använder teknik i sin vardag som är effektiv, enkel och produktiv. Som företag jämförs vår tekniska infrastruktur med detta.

BYOD må vara smärtsamt för IT och Informationssäkerhet, men det är ett resultat av att vi inte kan möta effektiviteten och enkelheten från de anställdas vardag.

I takt med att allt mer blir uppkopplat kommer det här bli en mardröm för reaktionär IT. Vad händer när varje anställd har med sig 10, 20 eller 100 uppkopplade devices som ansluter sig tillföretagets nät?

wrlbl

Kunder
Dina kunder betraktar inte ditt företag isolerat. Allt du erbjuder i form av produkter, tjänster, kommunikation och relationer jämförs helt lands- och branschoberoende. Din kundtjänst jämförs med Zappos, din innovationsförmåga med Apple, din logistik med UPS.

Det är därför helt meningslöst att stirra sig blind på sina närmaste konkurrenter. Titta utanför branschen, utveckla en ny kategori som inte kan jämföras med alla andra.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.