Internet of things – Öppenhet

När jag talar med människor och företag om Internet of things/koppla upp deras produkter så finns det en genomgående utmaning. Många vill angripa uppkopplingen med en stängd, proprietär approach. Jag förstår det, för det är så man byggt all business fram till ett antal år sedan.

Hade Steve Jobs tänkt så hade inte Angry birds eller Candy crush funnits. Steve Jobs skapade förutsättningar för kreativa spelmakare att skapa värde för sin produkt. Men han skapade inte Angry birds!

roomba

Tänk så här
Om man exempelvis tillverkar en analog väderstation och väljer att koppla upp den mot Internet. Då kan användaren se grader, luftfuktighet etc. i sin Smartphone. Bra i sig kanske.

Någon annanstans i Sverige sitter någon och lurar hur man kan hindra luftrörsproblem orsakade av väder. Affärsmodellen håller inte för lösa problemet för en sådan liten målgrupp, men om man kunde accessa datan från väderstationstillverkaren skulle en utvecklare kunna utveckla en app för luftrörsproblem. Någon skapar och säljer denna app med ett helt annat användningsområde än vad som var tänkt med väderstationen från början. Löser ett problem baserat på en annan affärsmodells data, men driver sälj på väderstationen. Samma som iPhone och Angry birds.

Det blir alltså helt nya typer av ekosystem.

iRobot har gjort på det sättet med sin Roomba dammsugare och är det kanske mest lysande exmplet.

Öppna därför upp!! Andra kommer GARANTERAT att skapa ytterligare värde till din produkt. Kreativa idéer du inte ens tänkt på. Sätt en dörr till informationen och släpp massans kreativitet lös!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Internet of things – Öppenhet

  1. Om väderstationerna var öppna skulle vi kunna följa väderförändringae i realtid om vi hade tillräckligt många. Skulle vara perfekt för golfare, seglare, bönder och alla andra som är intresserade.

Leave a Reply

Your email address will not be published.