3 frågor att ställa när du hör buzzwords

Funderade lite i helgen på buzzwords och hur vi förhåller oss till dom. Man kan tycka att dom fungerar lite som mode. Några är först med att använda något och sedan rör det sig allt längre ner till den stora massan för att sedan bli förlöjligat och något man skäms över. Men den dynamiken är inte helt korrekt och jag tänker förklara varför.

Å ena sidan
Demokratiseringen av teknologi gör att IT-avdelningar hela tiden utmanas. När buzzwords når affärsverksamheten efterfrågas inte bara tekniska lösningar på dessa buzzwords, utan explicita förslag.

Big data är ett bra exempel där man inte efterfrågar olika data set, utan ”varför har vi ingen Hadoop?”. Ett annat exempel är Internet of things där man efterfrågar uppkopplade produkter, utan tanke på att affärsmodellen då måste förändras.

Buzzwords blir till irriterande informationsstick för både IT och ledning.

tunga

Å andra sidan
Det finns ett orsak till att till att ett buzzword uppstår. Big data, digitalisering, Internet of things. Jag hyllar dom alla! För om vi bara avfärdar dom som buzzwords så tror jag att man ligger risigt till.

  • Big data – Vi kommer att se en dataexplosion och alla företag måste vara datadrivna
  • Digitalisering – Alla företag blir IT-företag, all business blir digital
  • Internet of things – Produkter som är som eremiter kommer inte att ha någon konkurrenskraft. Analoga produkter kommer gå under!

Slutsatsen
Att avfärda buzzwords är ett symtom på att man antingen inte klarar att möta behovet eller inte förstår innebörden av företeelsen.

De som må vara frustrerande är att de som använder buzzwordsen inte heller har någon lösning eller ens förstår innebörden.

braincube

Lösningen
Om man är frustrerad över människor som överanvänder buzzwords i organisationen så är det så finurligt att gamle onkel Gilbert har lösningen.

Man har ett buzzword-dokument på 1 A4 som buzzword-källan skall fylla i enligt följande:

  1. Vad betyder ”Buzzwordet”?
  2. Vilka fördelar har det för vår affär?
  3. Vad innebär det för vår affär?
  • Svaret på fråga 1 ger en snabb indikation för IT om det går att möta
  • Svaret på fråga 2 ger en indikaiton för marknad och affärsutveckling om det är intressant
  • Svaret på fråga 3 är det som ledningen tar del av.

Lätt som en plätt!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.