Två frågor: Carl Lidholm

Carl Lidholm arbetar som “Head of Consulting Energy & Utilities” på Tieto.

Vi har jobbat ihop i lite olika konstellationer genom åren. Carl är lite av en dubbelnatur. Han är en erkänt duktig fotbollsspelare, men trots det en intellektuell person :). Han är relativt ung men har en framtoning som en konservativ distingerad engelsk gentleman.

carllidholm

Men jag gillar alla som har ett mer eller mindre stort drag av excentricitet. Det vittnar alltid om mod när man håller sin linje oavsett vart vindarna drar.

Carl kan verkligen energibranschen och har passion för kundservicefrågor. Det är en bra kombination om någon frågar mig!

1. Vilka är energibranschens största utmaningar? 
Att separera Distributions, Elhandels och övriga “nyttigheter” från varandra på en elmarknad som är “Supplier Centric”. Det är inte i första hand att dela IT system,hantera regulatoriska förändringar, flytta personal och faktureringskostnader som är utmaningen utan att tänka annorlunda och nytt.

supplier centric

2. Hur anser du att dom borde angripa dessa utmaningar?
Alla bolag har sitt eget utgångsläge, de som lyckas analysera det så korrekt som möjligt och därifrån skapa färdplanen framåt kommer ha ett stort försprång. Det ska bolagen göra nu, för när den nya regulatoriska kraven är skrivna och klubbade kommer all intern kraft att gå åt att vara i linje med regelverket och hantera systemkrav och nya arbetsprocesser. Visionen, målsättningen och erbjudandet ska börja skapas nu!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *