6 frågor som gör dig mer professionell

Vi människor har olika läggning i hur vi angriper en uppgift. Personligen så angriper jag ofta utmaningar med en extrem entusiasm, passion och förväntan. Det kan vid första anblicken verka som en framgångsfaktor och det är det. Oftast…. För passionen är också en förbannelse.

Passionen gör att man kastar sig in i projekt utan att ha ”alignat” sig med uppdragsgivarens förväntningar. Så när man står och hoppar av stolthet över mästerverket, så är det inte vad uppdragsgivaren tänkt sig.

professionell

Detta har hänt mig ett antal gånger så jag har försökt att hitta sätt att undvika det. Det är nämligen så här *viskar tyst* att uppdragsgivaren inte alltid själv vet vad hon/han vill ha!

Att råda bot på detta gör man genom att ALDRIG ta muntliga instruktioner. Massor av människor är duktiga på att tala runt uppgiften utan att precisera resultatet. I text måste man vara precis.

Här följer sex frågor som jag försöker få svar på innan jag antar en uppgift eller ett projekt.

  1. Vilket problem vill du lösa?
  2. Hur skulle du beskriva projektet om det var framgångsrikt?
  3. Vem finanserar projektet?
  4. Vilka resurser, lokaler, teknik finns tillgängligt för att lösa uppgiften?
  5. Hur ofta stämmer projektet av med de som mäter projektets framgång?
  6. Vilka fördelar finns för dom som kommer att delta/bidra i projektet?

Har han kommit på detta efter 20 år som konsult” kanske du tänker. Nog har jag tänkt på det, men svårigheten är att konsekvent upprätthålla det.

forvantning

Uppdragsgivaren
För uppdragsgivaren blir detta mycket jobbigare. Som konsult är man därför kanske lite kortsiktig och fokuserar på att friktionsfritt lösa uppgiften. Likadant om man är ny/ung på en arbetsplats, så vill man inte vara en jobbig jävel. Men i båda fallen gäller att ha integriteten och modet att avkräva svaren. Det är en bra investering och ett professionellt förhållningssätt.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.