Två frågor: Peter Björklund

Varje ålder har sina glädjeämnen. Förr kunde jag glädjas åt inviter (låt vara en smula sällsynta) från tjejer, åt hårda dekadenta fester som varade till klockan 4. Nuförtiden är jag glad om jag slipper gå upp och pissa före klockan 05.00…..

Men en annan sak som kommer med perspektiv, är att man vid något tillfälle kanske betytt något för någon. Jag var med och anställde Peter för många år sedan. En anställningsintervju som han berättat att han fortfarande kommer ihåg……

Peter hade en skön ödmjuk, men kompetent framtoning. Dessutom ett starkt och konsekvent intresse för verksamhetsfrågor. Denna mentalitet har tagit honom till olika bolag och just nu Software AG.

Jag känner inte Peter superväl, men han är ung, hungrig och ambitiös. Det är något jag håller högt och dessutom representerar han ett företag jag vet är kompetent.

Peter Björklund

1. Hur ser du på modern datalagringsarkitektur?
En modern datalagringsarkitektur bör vara en konsekvens av det datalagringsbehov som uppstår i verksamhetsprocesserna. I alla processer behöver vi skapa, läsa, uppdatera och/eller ta bort information. Det finns ingen anledning att skapa en “modern datalagringsarkitektur” om det inte finns ett behov utifrån den affärsmodell man väljer att agera enligt och de processer som realiserar affärsmodellen. Ett exempel, varje gång jag flyger så fascineras jag av hur viktigt data är för processerna.

Steg 1: Jag anländer till flygplatsen och använder en bokningsnummer i en applikation. Applikation läser bokningsnumret och skapar en bordingkort med data om gatenummer, sittplats, flightnummer, mitt namn. Applikationen läser också eventuella bonusprogramsuppgifter, som triggar andra processer.

Steg 2: Jag går igenom taxfree och ombeds visa upp mitt bordingkort. I kassaapplikationen läses bordingkortet och antingen nekar eller tillåter mig att köpa det jag stoppat i varukorgen.

Steg 3: Jag anländer till gaten där ett flygplan står och väntar. Flyget har med storsta sannolikhet ett registreringsnummer som i detta skede är kopplat till gaten, som är kopplat till alla andra resenärer.

Steg 4: Vi ger oss av till vår destination, med största sannolikhet har även destinationen både ett masterdata och attribut som mappas mot min avgång.

Steg 5: Vid den flygplats där jag anländer finns även där information om både min flight alla vi som kommer dit. Vid många flyplatser måste även mitt pass läsas in för att registrera min ankomst.
Det intressanta med processer är att vi måste kombinera effektivitet, risk och kostnad. Beroende på företagets strategi blir det ena perspektivet mer viktigt än det andra. Vissa bolag har en lågkostnadsstragi vilket betyder att man måste sänka sina interna kostnader.

flygplats

Andra konkurrerar med hög kvalitet vilket kanske innebär högre kostnader med anledning av gedigen Q&A. Vi har många kunder som tror på att ett starkt fokus på riskmitigering i slutändan förbättrar det totala resultatet eftersom att de verkar i väldigt riskfyllda miljöer. Så vi måste balansera dessa perspektiv för att erbjuda en så bra produkt/tjänst som möjligt, för att prata ditt språk, en så bra kundupplevelse som möjligt. För alla tre perspektiv är information avgörande för kvaliteten i utförandet.

  • Effektivitet – I flygprocessen ovan så kan effektivitet innebära att den information som skapas, används och läses i en applikation måste synkroniseras i samma takt som kunden färdas genom sin resa. Beroende på hur viktig denna effektivitet är viktigt för processen kan kostnaden också vara mindre viktig. Jag brukar jämföra med Zlatan, han är effektiv men extremt dyr.
  • Risker – Risker uppstår varje gång det finns möjlighet och incitament till att göra fel/bedra. Hur mycket är det värt att undvika dessa risker? Vad kan vi göra för att säkerställa att jag inte tillåts köpa alkohol på min hemresa (eftersom att det endast är tillåtet vid utresa).
  •  Kostnad – Ett exempel på kostnadsdrivare i processen ovan kan antalet applikationer och integration som måste driftas och förvaltas. Ett annat exempel är att varje mänsklig interaktion där ny data ska matas in har en prislapp. Dessa kostnader vill vi så klart minimera, kanske till och med på bekostnad av effektivitet och risk.

Utifrån ett datalagringsperspektiv vore det optimala att jag som resenär/kund bara “finns en gång”, i ett system samt att det aldrig finns möjlighet att göra fel vid när jag skapar, läser eller ändrar data. I verkligheten är många organisationer långt därifrån. I vissa fall går det ganska smidigt att bygga integrationer mellan systemen men då kan också kostnaderna växa ganska snabbt, dels att organisationer bygger in sig in arkitekturen, dels att det blir än mer komplext att byta ut applikationerna. I andra fall så är det också så att olika mjukvaruleverantörer har egna informationsmodeller så att kund i ett system inte är kund på samma sätt i ett annat system. Många organisationer brottas med just detta, t.ex att behöva mata in “kund” flera gånger i olika applikationer och. Vi ser ett stort behov av att använda ett “Golden Record”. En hub som befinner sig mitt i navet av detta spaghettinät av integrationer. Detta Golden Record lagrar all masterdata, tvättar denna data och låter organisationen definiera sin egen informationsarkitektur oberoende av mjukvaruleverantörernas inbyggda informationsmodeller. När applikationer byts ut är det endast en integration som behöver underhållas, nämligen den till ”Golden Record”

Sist men inte minst så möjliggör nu Big Data-teknologi att hantera ofantligt stora mängder transaktionsdata. På detta sätt möjliggörs realtidsmonitorering, trendanalys och förmågan att automatiskt starta workflows när olika händelser inträffar. Det är fantastisk teknologi och kan hjälpa till att bygga attraktiva business case. Dock har jag svårt att se nyttan med denna teknologi om den inte stödjer den verksamhetsprocess som realiserar organisationens övergripande mål.

2. Vilka steg ser du att företag bör ta för att förnya sin datalagringsarkitektur, i syfte att möta moderna verksamhetskrav?
Som svar på denna fråga anser jag att högsta ledningen i större omfattning ser över sina E2E processer och förstå hur de passar in i affärsmodellen och vilket värde de skapar för kunden.

Dessa processer måste ägas av resultatansvariga chefer som driver ständiga förbättringar. Som tidigare nämnt är det inte alltid självklart att minskade kostnader är viktigast, eller effektivitet, eller risk. Vanligast är en balanserad kombination av dessa mest lämpligt. Oavsett så är det processägarna som avgör om investering ett Golden Record gynnar processen, om hantering av stora datamängder blir en strategisk framgångsfaktor eller om realtidsmonitorering och trendanalys ett medel för att minska kostnader, öka effektivitet eller minska risker. Oavsett fall så är det denna analys som leder till en kravbild av organisationens datalagringsarkitektur.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *