Sammanhang du kanske bör se?

Vi människor är ganska dåliga på att se långsam förändring. Du ser inte hur snabbt dina barn växer, hur tråkiga din Taco-dinner’s är, hur fet din man faktiskt blivit eller hur likgiltig din fru är. Helt plötsligt så sitter du där med barn som är vuxna, en trött, fet gubbe som äter blodförtunnande eller en kärring som förlustar sig med intressantare män….

Bomben
Om man vill så kan man ta saker i sitt eget skafferi för att göra en bomb. Saker som var för sig är ofarliga, men som tillsammans bildar något explosivt. Precis samma är det om vi kombinerar ett antal företeelser vi har i vår närhet. Nämligen:

  • Big data – Ser sammanhang
  • Sociala plattformar – Knyter oss samman
  • Sensorer – Känner
  • Mobilitet – Vår ständiga teknikbärare
  • Location-based services – Berättar var vi är och var vi ska

Den tekniska förändring vi inte riktigt ser just nu är hur vi människor blir en digital komponent i ett digitalt ekosystem. Orsaken att vi inte ser det är att vi bara tittar på var sak för sig.

Wearable technology
Vi vet alla att wearable technology exploderar. Såg en klänning som visar alla tweets som bäraren får. Den lagrade 8 gigabyte!

Såg glasögon från Orcam som läser upp allt som användaren pekar på och känner igen personer man möter. En ny värld för människor med synskada!

Disneys magic RF-ID bands förändrar hela upplevelsen på Disneyland.

Digital health
IBM’s Watson är nog den läkare som är bäst på att diagnostisera sjukdomar och föreslå behandling. Kommer läkare att bli nästa “disrupted” yrkesgrupp. Man tar ett blodprov via iPhone som skickas till en IBM Watson.

Proteus digital health har ett piller med ett chip stort som ett sandkorn. Den använder kroppens egen elektricitet för att skicka signaler till ett plåster på armen. Plåstret skickar i sin tur en Bluetooth-signal till en app, som i sin tur kan skicka informationen vidare. Snacka om inbäddad!

Jag tror.. & helg
En liten analys är att jag tror att vi måste försöka se tårtan istället för dess ingredienser. För har vi ingen bild av tårtan, så kan vi inte heller jobba med ingredienserna.

Någon hade skrivit att det handlar om ”Bits not atoms, mind not matter, Interactions not transactions” vilket låter som en bra ledstjärna!

Men jag tror också att det kommer att bli en helt fantastisk helg. En helg då jag skall se till att min fru åtminstone inte blir likgiltig…… Hon kommer att önska att jag hade hjärtsvikt!

Lite skön helgmusik nedan

Trevlig helg!!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *