Det viktigaste vi har

Vi lever i en tid av självbekräftelse och på samma sätt som kommersiell tv anpassar sitt utbud för att få många tittare anpassar vi våra ”online-persona” till vår omgivning.

Sakta men säkert våldtar vi våra egna värderingar och raderar våra sanna jag till förmån för ett ”like-törstande” skådespel. Vi kan fundera på vad den mentaliteten skapar i ett större perspektiv.

Fukushima
Kärnkraftsolyckan i Fukushima är på alla sätt en tragedi. En tragedi som givetvis får konsekvenser på alla möjliga håll. Opinionen svänger över en natt om kärnkraftens vara eller inte vara. Rädslan efter Fukushima gör att den genomsnittlige europén skyr tanken om kärnkraft som pesten.

radd

Men samma genomsnittsmänniska blir temporärt livrädd för att bli uppäten av en haj om man läst om ett hajangrepp i Australien, eller rädd för att flyga om man läst om en flygolycka.

Populism
Efter Fukushima tävlade många populistiska europeiska politiker i att fördöma kärnkraft som energikälla. Men kan man lägga så långsiktiga frågor som energiförsörjning hos allmänheten?

Hårdast i kritiken av kärnkraft var Tyskland, som i stort sett över en natt bestämde sig för att avveckla all kärnkraft till förmån för förnybar energi.

Nu är jag ju som bekant ingen ”energi-professor” och jag är positiv till grön energi, men det låter ganska rubbat att tro att kärnkraft går att ersätta med sol- och vindkraft. För när solen inte lyser och vinden inte blåser eldas det med brunkol så det står härliga till. Detta trots extrema subventioner för vind- och solkraft. Subventioner som, enligt en rapport från McKinsey, gjort att Tysklands elpriser ligger nästan 50% över Europas genomsnitt. Dessutom har man som en av Europas största ekonomier gjort sig beroende av Rysk gas. Känns sådär bra…..

Slutsats 
Jag är självklart för en demokratisk samhällsmodell, men kan det verkligen rätt att politiker viker sig för en opinion som baserar sina åsikter ur ett känslomässigt perspektiv? Som exempelvis frågor som ett lands energiförsörjning.

Börjar vi få hela samhällen av kortsiktigt ”Like-törstande”? Avsaknaden av integritet skapar en extrem kortsiktighet! Det kan vara okey om vi som egna individer förlorar det egna ”jaget” men inte om samhällen och nationer gör det.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.