Åldras med värdighet 2014

För en kort tid sedan såg jag filmen Solitary man med Michael Douglas i huvudrollen. En i mitt tycke ganska skön snubbe, men som inte riktigt fattat att han blivit äldre. Han får hela tiden mer eller mindre subtila signaler om att det är så, men han ser det inte riktigt själv.

Jag erkänner att jag kände igen mig vid fler än ett tillfälle i filmen och det är smärtsamt!

Utmaningen
Historiskt har åldrandets nackdelar kompenserats av ökad klokskap och erfarenhet. Kompetensmässig pondus kompenserade för den svampiga kroppen och de ständiga återberättandet av samma historier.

Men vi lever i en tid med allt kortare produktlivcykler och en extremt föränderlig värld. Med det i åtanke är det inte svårt att räkna ut att åldersrelaterad erfarenhet har en begränsad betydelse. Det i sin tur gör att unga ser på äldre människor, inte bara som gamla till det yttre, utan även att dom inte bidrar med något tidsaktuellt värde. I just detta ligger det som bitterfittor (män och kvinnor) väljer att kalla åldersdiskriminering.

Vad händer
Alla vi, som inte är under 30, får antingen ägna tiden åt historiska tillbakablickar och kämpa för anpassa verkligheten till den kompetens man en gång förvärvade.

Det andra alternativet är att ständigt utmana sig själv till förnyelse. Odla sig själv till en förändringsbejakande individ som kan ta nya intryck och se nya samanhang. Jag hoppas och tror att jag har valt den sistnämnda vägen.

Men det gör å andra sidan att man betraktas som Michael Douglas rollfigur eller kanske som Mickey Rourke ovan. En person som själv borde förstå att man är för gammal för vissa sammanhang. Men lyssna nu, förbannade kids, det går nämligen INTE att leverera kreativitet, innovation eller förstå sammanhang i tiden, om inte samtidigt försöker vara någorlunda i takt med tiden. Utan viss förståelse för populärkulturella strömningar och livsstilar kommer man aldrig kunna se affärsmässiga samanhang.

Även jag gillar schablonbilden av den värdigt tillbakalutade kloka kvinnan eller mannen. Men det ser inte riktigt ut så längre. Dom är produkter av en tid där produktlivcykler och kompetens varade i decennier. Där kunskap främst förvärvades under lång tid i relation till en statisk omgivning.

Jag känner lika stor intellektuell hunger idag som för 20 år sedan. Jag blir lika entusiastisk av utmaningar idag som för 20 år sedan. Har samma entusiasm inför att möta nya människor och ta del av nya influenser. Men jag får jobba hårdare för det, så döm aldrig mig eller någon annan som “för gammal” eller patetisk för att åtminstone försöka vara i takt med tiden.

Helg
Så då var det dags att trycka vagnretur på persondatorn, stämpla ut och fira veckoslut. Jag har lagt till några nya musikanter bland orkestrarna nedan och som kan avnjutas i närmsta fonograf.

Trevlig helg

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Åldras med värdighet 2014

  1. Idag präglas stora skaror av våra ungdomar av att inte kunna ta sig in på arbetsmarknaden på grund av en försköning av gällande affärslogik och en tro från politiker att “gammel” industrin skall blomstra upp och stöpa folket i feodala formar.

    Dags för att renovera skola och politiska uråldriga institutioner för den kommande digitaliseringen. Innovation, kreativitet och forskning runt att tänka på ett nytt sätt för att kunna lösa de problem dom skapades av det gamla sättet att tänka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *