Slå ihjäl några LOL-cats?

Det är intressant att lyssna på politiker inför det kommande valet. Dom talar om sysselsättning eller framför allt bristen på sysselsättning bland stora grupper i vårt samhälle.

Med industrialistiska glasögon kliar många sig i huvudet och undrar varför det inte blir nya jobb, trots ekonomisk tillväxt. Wake up!!!!

StrangleCat

lolcat2Analoga kronor har blivit digitala ören
Våra nyckeltal tenderar att lura oss. BNP är ett mått som är ett pre-digitalt nyckeltal. Det finns så många digitala företeelser som ger enorma produktivitetsfördelar och som aldrig blir en del av BNP. Hur mäter vi vinsterna från att vi Skypar istället för ringer, vinsterna från att ha all världens information med några knapptryck. Alla miljontals appar ökar vår produktivitet och kanske vårt välbefinnande, men är en liten del av BNP. Vi ägnar allt mer tid åt arbete som inte är kopplat till någon affärstransaktion.

Hela vårt industriella mindset utgår från atomer, när nästan alla moderna innovationer utgår från bits.

När Kodak var som störst arbetade 150.000 människor där. Lägg där till alla fotofirmor och andra intressenter kopplade till fotoindustrin.

Idag tar vi lika många foton varannan minut som man gjorde under hela 1900-talet. En ofattbar siffra, men det ger inte fler jobb för det!

lolcat2Tiden
Den digitala revolutionen har medfört stora fördelar för oss alla. Saker som var otillgängliga är numera tillgängliga. Saker som tidigare kostade pengar är numera gratis. Vi har frigjort extremt mycket tid för många. I stort sett alla hinder för att göra det man vill är borta.

Så vad gör vi med alla dessa möjligheter och all den tid vi ägnar åt det digitala? Jo vi laddar upp LOL-cats på youtube, ”likar” andras middagar och mjölkar digitala kossor i Farmville.

lolcat3

Den stora massan är verkligen duktig på att konsumera digital förströelse, men sämre på att producera digital innovation.  Det i sin tur gör att den ekonomiska koncentrationen flyttas till en liten grupp innovativa människor som producerar, inte konsumerar digital kreativitet..

Vi kommer att se en explosion av arbetslöshet bland människor med ”semikompetenta” jobb de närmsta tio åren. Extremt få kommer vara immuna mot den digitaliseringsvåg som följer. Man har två val; antingen göra saker för samma kostnad som en robot gör eller göra något annat.

Kanske måste vi därför bli bättre på att hitta nyckeltal för innovation? Man säger ju att det som mäts blir gjort. För mig är det en TOTAL gåta att politiker inte diskuterar konsekvenserna av kombinationen digitalisering/tillväxt/sysselsättning.

Om någon undrar så HATAR jag verkligen LOL-cats!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

5 thoughts on “Slå ihjäl några LOL-cats?

  1. Kan bara hålla med och när man läser artikeln på di.se där Göran Persson är orolig för industrin och Sveriges förmåga att förädla råvaror så inser man hur svårt det är för den stora massan att inse att dessa jobb inte kommer utan försvinner.

    Otroligt lång mening!

Leave a Reply

Your email address will not be published.