En historisk framtidsspaning

För en tid sedan hjälpte jag min dotter inför prov om industrialismen vilket födde många tankar.

Av alla saker som hänt genom historien så finns det kanske en sak som påverkat oss mest av allt. Nämligen ångmaskinen. Den gjorde så att vi gick från muskelkraft till maskinkraft. Där muskelkraften begränsade oss bröt maskinen alla nya gränser.

Ångmaskinen hade funnits relativt länge och utvecklades över tid. Men James Watt anpassade den och tog den till nya höjder.

Konsekvenserna av denna uppfinning är mestadels positiv, men en stor grupp människor blev utan arbete. Människor som helt förlitade sig på fysisk styrka blev ”överflödiga” som ett led i ångmaskinens inträde.

coal

Informationsteknologi
Jag dristar mig att säga att datorn kommer att ha lika stor betydelse som ångmaskinen hade för mänskligheten. Och precis som för ångmaskinen har den tagit tid att utvecklas till vad den är idag. Vem som är datorns James Watt kan jag inte svara på.

Men det vi inte riktigt vill se idag är hur enormt stora yrkesgrupper kommer att bli ”disrupted” i takt med informationsteknologins mognad. Utmana tanken lite, för det kommer att vara stora grupper! Tänk på arbeten som fanns för bara fem år sedan som nu ersatts med självbetjäning. På samma sätt som den mänskliga muskelkraften blev överflödig med industrialismen, så blir den mänskliga servicefunktionen överflödig med informaitonsteknologin.

Varför lägger SJ ner alla sina säljkontor tror du? Hur manga receptionister kommer vi att möta? Hur många kommer riva våra biobiljetter? Kommer det att sitta någon I kassan på ICA? Kommer det att vara en sjuksköterska eller en robot som delar ut piller på sjukhuset? Hur länge finns den fysiska taxichauffören kvar? Kommer “nattvakten” behövas i fysisk form?

Robots Of the Future in the Hospital

Framtiden
Genom att känna historien så förstår man sin samtid och kanske sin framtid. Skrev för en tid sedan om att man med stigande ålder får större perspektiv.

Jag tror att vi kan se mycket paralleller med vad ångmaskinen och industrialismen gjorde med världen i relation till informationsteknologin och Internet.

Industrialismen revolutionerade vår förmåga att förflytta varor vilket gjorde att handeln med andra länder förändrades. Länder som sedermera fick ett helt nytt välstånd.

Google-Self-Driving-car

Men jag avundas verkligen inte unga människor med endast generella färdigheter och ingen vilja till att förvärva specialistkompetens.

Jag ser heller inte fram emot att inte få möta ett mänskligt leende, en fysisk beröring eller ett uppsluppet skratt. Emotionella kundupplevelser skapas oftast av människor!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “En historisk framtidsspaning

  1. Bilden av Människan som alltings mått utmanad. It’s all about People. Ett tag till?

Leave a Reply

Your email address will not be published.