Personaldemokratins fara

Förra decenniet präglades av de stora IT-systemen och de stora leverantörerna. Gigantiska implementationer av SAP, Oracle och JD-Edwards genomfördes av lika gigantiska konsultbolag som Capgemini, Accenture och TATA Consulting.

I början av det nuvarande decenniet tog SOA och integrationsplattformarna fart och IT kunde börja möta verksamhetens krav på snabbare ”best of breed lösningar”.

Man började värdera snabbare, mindre och mer innovativa konsultbolag som var mer i takt med tiden än sina större, fetare och trögrörligare syskon.

Sedan levde alla lyckliga… Eller? Man skulle kanske kunna tro det och jag är inte helt otippat en förespråkare av det sistnämna. Men det har uppstått en annan utmaning.

Utmaningen
Tillgången på nischade, små, bra best of breed lösningar och konsultbolag är inte direkt liten. Och har definitivt inte minskat. Ponera att ett företag är i behov av en lösning för marketing management. Bilden nedan visar sannolikt ett axplock av IT lösningar som mer eller mindre löser det behovet.

marketing

Vi lever i ett väldigt demokratiskt samhälle och det genomsyrar även företagen vi arbetar på. Självklart skall vi, i sann demokratisk mysanda, värdera vilken campaign management lösning som vaktmästaren tycker att vi skall ha…. Sedan kryddar vi soppan med intern självpåtagen expertis som läst om den senaste teknologin som väntar bakom hörnet.

Lägg där till att valet av implementationspartner blir lika komplext som valet av teknisk lösning.

Ovanstående kräver därför mycket av en organisation. Är man inte extremt exekutiv trasslar man lätt in sig i för många alternativ, för mycket möjligheter och för lite verkstad.

Demokratiserings fara
Jag är lite kluven över alltings demokratisering. Demokratisering av information, åsikter, möjligheterna att förvärva kunskap är ju fantastisk och ger människor som annars skulle vara exkluderade en möjlighet.

Men jag har ett starkt elitistiskt drag, där jag tror på ”experten” som företeelse. En åsikt som står i stark motsats till folket som i sann ”Idol-anda” (tack vara digitala plattformar) blir självutnämnda filmkritiker, konstkritiker, samhällskritiker, musikkritiker, litteraturkritiker.

Men jag rekommenderar en betraktelseresa till Ullared, en kryssning till Åland eller kanske en tripp till en camping i juli. Fundera därefter på om folkets röst skall styra det konstnärliga urvalet på Moderna museet eller långsiktig samhällsplanering.

demo

Med det i åtanke kan man också fundera på demokratiseringsprocessen i företagens val av IT stöd.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *