Digitala städer 2

Vi har alla varit med om det; att vi frusit och skyndat för att ta en varm dusch. Raskt in i duschen vrider man på värmen för att snabbt inse att det är för varmt. I panik vrider man över till kallt för att få en köldchock.  Så där håller man på tills paniken lagt sig och man lyckas reglera termostaten.

Hotell
Alla vi som är gamla kommer ihåg Esso motorhotell och Rattugglan. Motell som fyllde sin funktion när en bilresa mellan Malmö och Stockholm krävde en övernattning.  Behovet av nattligt härbärge efter vägen ersattes snart av samma behov fast i storstäderna.

Hotellrum i Stockholm och Malmö var en bristvara, så byggandet började. Jag har inga belägg, mer än min egen maggropskänsla, men jag har känslan av att vi nu ser en kommande överetablering av hotell i dessa städer.

esso

Städer
Jag hävdar absolut inte att jag har kompetens inom stadsplanering, men jag har kompetens att digitalisera infrastruktur. Och jag tror att dessa discipliner måste samverka för jag har en känsla av att stadens långsiktiga beslut ofta präglas av samma syndrom som hotellen. Och i en tid där förutsättningar förändras radikalt med allt kortare cykler så agerar man som i duschen.

Genom en högre grad av digitalisering av en stad så tror jag att man bättre kommer kunna möta behov, efterfrågan och anpassa sig till rådande förutsättningar, samt styra mot stadens mål. För digitalisering av en stad innebär inte bara att man kommunicerar digitalt!

Digital strategi
Det som behövs är en digital strategi som tar hänsyn till datakällor, Big data och anpassning efter den information man får fram.

Tittar vi på datakällor så är varje medborgare en datakälla. Inte minst med hjälp av våra smart phones. Våra fordon är, eller åtminstone blir, datakällor som berättar var dom finns. Uppkopplade byggnader/platser kan ge oss en bild av ”trycket” på dessa. Kombinera publik data som födelsetal, turistinformation etc. etc. Smarta elnät är en annan källa.

Genom att kombinera all denna data kan vi effektivisera operativa frågor som effektivare utnyttjande av busslinjer, sophantering, trafikhantering mm. Men vi kan sannolikt också se tendenser som gör att vi snabbare kan anpassa oss till förändringar på lite längre sikt. Dessutom kan man skapa en bättre medborgarupplevelse.

city

Det är kanske lätt att se tekniken som en ”holy grail” och jag inser att det inte löser allt. Dessutom finns det en stark integritetsaspekt. Men jag tror att det skulle kunna bidra om man var en smula framsynt i synen på Big data och digitala källor. Det är nämligen, enligt min mening, en stor skillnad mellan e-Goverment (kommunikation) och den digitala staden (digital integration). Där e-Goverment representerar Esso motorhotell.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.