Anticipatory computing – Google köper INTE en termostat

Det finns ett antal ord som snurrar omkring just nu och representerar ungefär samma företeelse. ”Predictive computing”, ”machine learning” (som är min gode vän Niklas favorit) och ”anticipatory computing”.

Precis som med områden som Big data är det inte orden som är intressanta, inte heller vad dom betyder. Det som är intressant är vad det innebär! Just det att många stannar på vad orden betyder snarare än vad dom innebär, gör att få företag lyckas med annat än att tala om olika företeelser.

Vad betyder ”Anticipatory computing”?
Det betyder att den tekniska omgivningen vet våra behov i förväg och anpassar sig därefter.
Informationsdriven IT har under de senaste deceniet förlitat sig på ungefär samma grundläggande mekanism för att hitta den informaiton man söker. Man skickar en fråga och får fram ett eller flera resultat.

Idag är vi omgivna av mikroprocessorer, kameror, sensorer, mikrofoner, ”wearable technology”, digitala sociala samanhang etc. Det gör att man inte enbart behöver förlita sig på ”hårda signaler” som textfrågor från ett tangentbord.

anticipatorycomputing2

Ramverket för ”Anticipatory computing”
Om man förenklar så bygger hela denna företeelse på kombinationen av 4 av våra senaste trender

  • Mobilitet – Miljarder mobiltelefoner som kopplar människan till en digital entitet
  • Sensorer – Enligt IBM lär vi har runt 3 biljoner sensorer i världen runt 2015
  • Cloud computing
  • Big data’

När dessa saker samverkar kan man få en lärande process som gör att IT blir en så inkorporerad del av våra liv att vi knappt märker det. Stöd för detta finns redan runt omkring oss redan. Ta en titt på Mind meld i din appstore. Våra mobiltelefoner och annan teknik kommer delvis att styra oss.

Googles köp av Nest
Det blev ett hiskeligt brus när Google annonserade sitt köp av ”smart home – tillverkaren” Nest. Man ser det som Google’s definitiva steg in i det smarta hemmet. Och det är nog delvis rätt.

Men jag skulle tror att det också är ytterligare en förstärkning av Google’s satsning inom anticipatory computing. En utökning av deras ”Google Now”, som gör att man går från att leverera information till att styra omgivningen i förväg.

Så om vi går tillbaka med min tes om vikten av att inte bara förstå vad det betyder, utan vad det innebär, så tror jag att det betyder en ökad satsning på det smarta hemmet. Men det innebär att Google blir starkare inom anticipatory computing och därmed anpassar sig tekniken efter våra behov. Vi tänder inte lampan när vi kommer hem eller ökar värmen, huset vet när vi kommer hem.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

3 thoughts on “Anticipatory computing – Google köper INTE en termostat

Leave a Reply

Your email address will not be published.