Krönika 2013

Julen är över (och så även min lever) och nu lämnar vi snart 2013 bakom oss. Jag ser med spänning fram emot 2014. Här följer några saker som jag tycker är lite intressanta från 2013.

jul

Goliats förfall
2013 var startskottet för förfallet av megaföretag och megaleverantörer. Tempot i marknaden och stora företags oförmåga till anpassning till denna, börjar ta ut sin rätt. Små snabba start-ups går in i delar av värdekedjan hos dessa giganter och skapar “oreda” med hjälp av disruptive technology .

Det har nämligen aldrig varit lättare att skapa nya affärsmodeller, det har aldrig varit mer fördelaktigt att vara innovativ, det har aldrig varit farligare att stå stilla.

Men även de stora företagen har möjligheter genom att släppa begreppet branschtillhörighet. Bransch är ett industrialistiskt påfund som är dött, begravet och saknat av ingen.

digi

Data warehouse är dött
Tiden för ett centralt Enterprise data warehouse är över. Iden om att ha en informationskälla om exempelvis kund är död. Jag är lika frustrerad över det som alla andra som haft en tro på möjligheten att ha 100% kontroll över masterdata.

Informationsexplosionen gör att vi måste se på data på ett helt nytt sätt. Den kommer i sådan mängd och hastighet att vi INTE kan använda vår tidigare syn på arkitektur, system, MDM etc. De traditionella relationsdatabaserna möter inte behovet av ny typ av analys.

Vi kommer att behöva en kombination av databaser av olika natur. Vi går från ett enskilt warehouse till ett logiskt warehouse bestånde av många källor. Dessutom kommer vi att behöva helt nya typer av resurser som jobbar med detta.

robot

Reklambyrådöden
I takt med att vi får allt fler ”Chief Digital Officers” på bolagen så kommer marknadsbudgeten förändras radikalt. 2013 var året då reklambyråbranschen blev disrupted på allvar. Recensionen har blivit den nya annonsen, reklamen har ersatts med den digitala kundupplevelsen, kunderna har blivit bärare av kommunikationen.

Råd för 2014
Fick jag ge ett råd för 2014 så är det att VAR INTE ARROGANT. Arrogant och nonchalant mot det som händer i vår värld just nu. Skratta inte åt saker för att dom är utanför din comfort zone. Skratta inte åt human augmentation, robotar, kundernas makt, branschglidningarna etc.

Vi har sett reaktionära länder och regeringar kollapsa inför människors vilja till förnyelse. Lika lätt kan (och kommer) stora företag och institutioner falla.

Var inte arrogant!

Nedan lite skön mellandagsmusik nedan som alternativ till Carola i Betlehem….

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *