Är du som Sjökvist?

Har vi lite tur och någorlunda bra gener är vi på den här planeten i 70-80 år. Tror man inte på en högre makt så är vi alla bara en del av en förbränningsprocess som upphör efter en viss tid. En kombination av unika känslor, idéer, tankar och viljor som aldrig någonsin kommer tillbaka. Den enda trösten för några av oss är att vi lämnar några små DNA-element vidare i vår avkomma.

ftg

Trots denna extremt korta utmätta tid så ägnar vi SÅ mycket tid åt att förhålla oss till andras värderingar, tyckande, åsikter och regler. Vi åmar oss inställsamt mot vänner, kunder, chefer och kollegor för att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Vi fostrar redan våra barn till att bli lismande konformister.

Både säljare mot kunder, anställda mot chefer, chefer mot styrelse agerar ofta som inställsamma Sjökvistar (Youtubes kanske roligaste video) istället för att förstärka det man är. För värde uppstår inte av inställsamhet utan av integritet och värderingar!

Vi är en DNA uppsättning med celler som slutar att dela sig när det är dags att “checka ut”. Fram till dess kan man antingen värdera sin egen fantastiska DNA-sträng högt, eller så kan man nonchalera värdet av denna unika gåva genom att hela tiden underkasta sig anpassning till sin omgivning. Men min enkla fredagsuppmaning är att; stå för helvete för något!

Helg!
Nu skall jag snart fira helg och sannolikt på sedvanligt sätt kriga med mina två tonårsdöttrar. Dom är fruktanvärda, förtappade, orgegerliga och svinjobbiga! Men dom har integritet och det älskar jag dom för. Så trots att det är jobbigt, så hoppas att dom fortsätter att stå för något, tro på något och inte blir som Sjökvist!

Trevlig helg!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *