Säg inte att du inte visste!

Nästan varje generation bannar den tidigare generationen för att dom inte var tillräckligt framsynta. Varför köpte dom inte den där tomten vid havet eller dom där aktierna i H&M när allt var så billigt?

 Läser du det här kan du ALDRIG säga till dina barn att du inte visste! För vi är precis i brytpunkten mellan något som varit och något som kommer. Det som varit heter analog industrialism och det som kommer är en digitalisering som kommer att ställa så fruktansvärt mycket på ända. Tänk musikindustrin som ett obetydligt “förskalv” till något som kommer att hända alla andra branscher. Samtidigt!

Digitalisering
Digitalisering är exempelvis INTE när pappersfoton blir ettor och nollor. Digitalisering är en affärstransformation som kommer att påverka och förändra alla. Och då menar jag ALLA.

Tänk alla företags tillgångar och gör dom sedan digitala. Transformeringen när produkter, tjänster och upplevelser skall bli digitala och distribueras via digitala kanaler är monumental.

digitalisering2

Det kommer förändra struktur, värdekedjor, processer och affärsmodeller. Det kommer att lösa upp den traditionella bilden av kund/leverantör/återförsäljare/konkurrent. Konkurrenter kommer att finnas i helt andra branscher.

Kommunikation som vi känner den kommer att förändras när saker kommunicerar med saker (hus, kläder, bilar etc etc), som kommunicerar med platser, som kommunicerar med människor. Allt i ett enda virr-varr.

Nomophobia
Enligt en analys från Ericsson kommer 3 miljarder människor snart att ha en Smartphone. Det innebär att nästan halva jordens befolkning går omkring med en dator i fickan som har en prestanda som i stort sett var otänkbar för bara 15 år sedan.  Det gör att varje enskild person kan vara en del av affärsmodellen som leverantör, distributör, kommunikatör, content provider, kund etc.

Trivia; Nomophobia är skräcken att vara utan mobiltelefonkontakt!

Vi verkar alla i ett outforskat Klondike som bara väntar på att våra kreativa hjärnor skall sätta spaden i jorden!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.