Digitala marknadsorganisationer regerar!

I stort sett alla delar av en organisation har förändrats enormt de senaste 20 åren. Det kräver mycket av alla som arbetar. Personal inom logistik, kundtjänst, produktion, sälj, ledning, alla har dom fått tänka om radikalt.

En del av organisationen som ofta, och inte sällan lyckats, spjärna emot är marknadsavdelningen. Och jag förstår dom. Det är betydligt bekvämare att leva ett kreativt ”Madison Avenue Mad Men”- liv än ett data- och teknikdrivet, mätbart, kundcentrerat dito.

Men det har hänt lite sedan Martini-lunchernas tid på Madison Avenue. Ekvationen då var: Insikt + reklambyrå = Ny annons.

marknadsavdelning

Ekvationerna nu är extremt mycket mer komplexa. Skulle exempelvis kunna vara: Insikter från Big data + öppna API’er + Co creation = Ny kundupplevelse.

Hur skall en ”analog” marknadsavdelning som inte har det digitala i sitt DNA och som dessutom har en reklambyrå med ”print-fokus” kunna lösa en sådan ekvation? Lägg där till en tradition av avståndstagande till både IT och analys så ser jag en ekvation som kan jämställas med ”Collatz problem”.

Utmaningen
Om marknadsavdelningen fortfarande ser varumärket som en kontrollerad bärare av kommunikation så tror jag att man måste tänka om. Man måste se varumärket som en värdeskapande tjänst som andra har ett kommunikationsföreträde till, samt kontroll över.

Lösningen är en marknadsavdelning som tar ett bredare ansvar. Men då blir det å andra sidan för komplext för en traditionell reklambyrå. Man behöver kreatörer liksom tidigare, men också kompetens inom user experience, mobilitet, analys, social, teknik, customer experience (inte minst…..) etc etc.

Kanske kommer det att krävas nya funktioner i marknadsorganisationen. Kommer vi att se fler CMT (Chief Marketing Technolgists) och CDO (Chief Digital Officer) i en snar framtid?

AD4

Möjligheten
Marknadsavdelningar som öppnar dörren har mycket att vinna. Inte minst genom att förstå och närma sig värdet av teknik och analys. Genom att förstå att kreativitet inte bara kommer från marknadsavdelningen, utan från exempelvis crowdsourcing, utvecklare eller kunder. Genom att se varumärket som något som en tjänst som skall tillfredsställa ett behov.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *