Media-multitasking i din affärsmodell

2009 skrev jag ett inlägg om att tablå-tv’n är död, men jag hade fel. Inte bara tablå-tv’n är död utan det mesta som är kopplat till att underkasta sig en producents begränsningar i tid, plats och rum är dött.

Den gemenskap som underkastelse av tablåer gav finns inte riktigt längre. Merparten av de medier som konsumeras i mitt eget hushåll görs i ensamhet via olika ”devices”.

Detta är givetvis både ett problem, men också en fantastisk möjlighet för marknadskommunikatörer.

Integrera de sociala kanalerna
I de fall vi ändå konsumerar media gemensamt (i min familj) så sker det under konstant multitasking till mitt förtret. Speciellt mina depraverade tonårsdöttrar. Men det är verkligheten för många ochsom sagt därför också möjligheten!!

Genom att integrera mediakanalerna med de sociala kanalerna kan tv-bolag och andra mediaproducenter delvis ta tillbaka kontrollen. Låt mig ta ett exempel: Om deltagarna i ”Så mycket bättre” twittrade samtidigt som programmet sändes så skulle det skapa en ny dimension. Det skulle göra Twitter till Sveriges största tv-soffa. Eller om Felix Herngren postade bilder från inspelningen av Solsidan samtidigt som programmet sändes skulle en ”ny upplevelse” skapas.

Multitasking2

 

Marknadskommunikation
Genom att integrera sociala kanaler uppstår helt nya möjligheter i en integrerad marknadskommunikation. Mobiliteten har gjort att den gamla AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action) har förändrats. Marknadskommunikationen kan anpassas för impulsköp snarare än att bygga en lång försäljningsprocess. Vi kan gå fruktansvärt fort från Attention till Action och i det närmast hoppa över de andra stegen.

Integrera det med lite produktplacering så har man bryggt en djävulsk marknadsmässig dekokt!

Din affärsmodell
Fundera på hur man kan integrera de sociala kanalerna i din affärsmodell! Det betyder INTE, läs igen I.N.T.E,  att låta VD’ns dotter göra en corporate Facebook sida. Det handlar om att fundera på hur man kan integrera den sociala aspekten i affärsmodellen. Antingen för att förstärka närvaron, eller öka möjligheterna till affärsmässig ”conversion rate”. Kanske genom att gå in i värdekedjan hos någon medieproducent. Tänk fritt, oanade möjligheter väntar!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.