2 Frågor: Tobias Borg

Tobias Borg arbetar som Solution Sales Specialist på ”analysföretaget” SAS men har, precis som jag, rört sig mellan olika kund- och konsultföretag. Det är oerhört nyttigt, men för att få mest utväxling från nya miljöer så krävs det att man har en arbetsmässig röd tråd. Det har Tobias och det heter analys och business intelligence.

De flesta jag har i mitt ”Två frågor-tema” är personer som inte vill vara allt, dvs ingenting. Det är personer som brinner för ett område, utvecklas tillsammans med det området och blir en auktoritet.

Ingen kan ha undgått min passion för analys i allmänhet och i det närmast erotiska förhållningssättet till möjligheterna med Big data i synnerhet, men när det kommer till tekniskt genomförande är jag 100% på läktaren. Det är inte Tobias, han spelar matchen!

tobias

Vad är Big data för dig?
Big data börjar bli ett ganska slitet begrepp. För mig handlar det egentligen mer om vad man gör med datan än att samla på sig stora, skiftande eller snabbrörliga datamängder – ibland pratar vi om big analytics, för oftast handlar det om att förstå komplexa skeenden för att ta bättre beslut eller optimera flöden eller processer på olika sätt. Vilket man egentligen gjort långt innan begreppet big data myntades.

Skillnaden idag är att det går relativt enkelt att utvinna värdefull information ur dataset som tidigare var svåra att arbeta med, som data från mobila nätverk, smarta mätare, sociala medier, audio, video osv. Dessutom kan många beslutsprocesser snabbas upp avsevärt, när analyser som tidigare tog dagar går att göra på minuter. Det öppnas helt nya möjligheter att göra what if-analys direkt i sittande möte i stället för att vänta en vecka på nya data. Man kan testa fler scenarier och ha en löpande dialog om för- och nackdelar.

Här tror jag att det finns stora möjligheter att skapa ett effektivare och värdefullare beslutsfattande, en aspekt av big data som det ännu talas ganska lite om i Norden. Big_dataHur skall företag angripa frågan om Big data?
Här om någonsin blir samarbetet mellan IT och verksamhet viktigt. Ibland ser vi ansatser där man ber IT att undersöka big data från ett tekniskt perspektiv, men det blir aldrig framgångsrikt förrän de kopplar ihop sig med affärssidan.

Det finns till och med studier som visar att IT har oerhört svårt att översätta sina tekniska lösningar i affärsvärde när det gäller analytiska applikationer, medan verksamheten inte riktigt förstår vad som är möjligt att åstadkomma med ny teknik. Sitt tillsammans, och låt er inspireras av influenser utifrån – andra branscher med liknande utmaningar, konsultbolag eller mjukvaruleverantörer kan vara värdefulla källor till inspiration.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *