Process för innovation

Jag har påbörjat ett kvällsarbete med att försöka hitta en process för hur man skall angripa innovationsprojekt. Kanske är innovation och ”tydlig process” ett allt för starkt motsatsförhållande. Vi får se.

Varför håller man på med innovation?

  1. För att det förväntas av oss?
  2. För att vi vill skapa en sådan kultur?
  3. För att alla andra gör det?

Svar: FEL på alla tre! Vi gör det för att vår omgivning förändras!  Därför gäller det att ha radarn på och tänka ”struktur” i all den information vi bombarderas med. Vad kommer att hända och vad skall jag då göra åt det? Framför allt megatrender som påverkar oss i våra djupaste rötter.

skpe

Exempel
Lyssnade på nyheterna igår och bland annat var Norwegian piloter upprörda över att dom flyttas till bemanningsföretag. Ett exempel på en annalkande megatrend som, om vi lyfter blicken något, kommer påverka oss alla. De senaste hundra årens syn på anställning kommer att försvinna! Vi kommer ALLA vara en stor pool av resurser som har olika värde vid olika tillfällen.

Släpp den cementerade synen på arbetsgivare och arbetstagare för den industriella modellen är döende! Hur skall man som företag förhålla sig till det?

En annan nyhet var om IT-säkerheten på sjukhus. Denna nyhet kan kopplas till en annan megatrend, dvs att ALLT blir uppkopplat.  Så när vi tänker ett förlupet email från en sjuksköterska, skall vi istället fundera på när någon kopplar upp sig mot farfar’s hjärmaskin och spelar Tetris med hans EKG.

Mitt råd
Jag tror att det är viktigt att inte bara stirra sig blind på informationsfragment, utan våga se och jobba för att se sammanhangen! Konsekvenserna av dessa sammanhang.

Sedan koppla innovationsarbetet till dessa sammanhang i syfte att kunna möta dom på ett optimalt sett.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *