Fredag och Lojalitet….

Enligt Wikipedia beskrivs lojalitet så här:

Lojalitet är en personlig egenskap som ibland betecknas som en dygd. En person som är lojal mot en annan person är under en längre tid hjälpsam och vänskaplig mot denna. Den som är lojal mot en annan tar även dennas parti i konflikter.”

Thank-God-Its-Friday

Inom CX-världen talar vi mycket om lojalitet, men man når väldigt sällan något som överhuvudtaget är i närheten av ovanstående. Men ibland gör man det för några. Det är de som skickar in förslag till produktförbättringar.  Dom som orkar berätta när de tycker att man som företag gjort något fel. Dom som försvarar företaget när företaget inte är där. Det är en känslomässig lojalitet. Inget annat borde faktiskt kallas lojalitet.

Att man varit kund länge eller köper mycket från en leverantör betyder INTE att man är lojal!

Transaktionslojalitet
Transaktionslojalitet är en ”lojalitet” som baserar sig på ett utbyte mellan två parter. Den ena betalar med information om sig själv och den andra betalar med ett reducerat pris eller annan fördel som motsvarar värdet av den information man lämnat.

Emotionell lojalitet
Att förtjäna denna typ av lojalitet kräver mycket av ett företag. Det handlar om att ge och inte bara ta! Men det grundläggande är att lyssna på kunder och sedan agera på denna information. Att säga sig lyssna är lätt, men att agera och återkoppla är jobbigare.

frndr

Lyckas du inte få dina kunder att bli emotionellt lojala? Fundera gärna på vilka som är lojala mot dig som person. Varför är dom det? Vad gör du för att förtjäna den lojaliteten? Just det!

Ha en fantastisk helg!

Jag skall lyssna på detta

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.