Fredag, innovation & megatrender

Har varit en fantastisk vecka. Jag har talat innovation för ett antal maskin-/industriföretag . Verkade vara supertrevliga människor, men jag har aldrig sett fler samtidiga halvöppna munnar och tomma vilsna blickar 🙂

frdg8

De flesta är idag intresserade av innovation, men bara om det är inom ramen för sin egen ”comfort zone”. Framtid som är lagom spännande för att passa in i något man själv kan förutse och som sannolikt kommer att hända.

På många företag talar man därför om innovation som är inom ramen för någon slags koncensus och enkel förståelse. Men frågan är hur produktivt det då är? Det intressanta är att tänka på vad som KAN hända och vad man då skall göra åt det! Att se vad som sannolikt kommer hända kan de flesta enas om, men det är en jäkla skillnad.

Megatrender
Riktigt intressant är att försöka förstå och förutse megatrender. Det är förändringar som inte bara är kopplade till en ny teknisk möjlighet, utan påverkar ekonomiskt, politiskt och socialt. För mig blir det i det närmaste ett sätt att angripa frågor ur ett filosofiskt perspektiv.

Den största påverkan är nästan alltid en kombination av trender.

Typ; Robotexplosionen och 3D Printing tilltar, vad innebär det då när Asiens tillväxt då minskar, minskar urbaniseringen då? Vad innebär det för kravet på energidistribution? Ser vi medelklassens undergång? Får vi en struktur av en preindustriell samhällsstruktur etc. etc.

Kanske inte de mest lättsamma frågorna en fredag som denna.

Antitesen till innovation är nostalgi, så därför följer en fantastisk, underbar nostalgisk spellista som jag istället tänker fira helg med!

Trevlig helg

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.