5 orsaker till brist på innovation

Alla som arbetar med projekt, produkt- och tjänsteutveckling, affärsutveckling, vill driva detta med en stor grad av innovation. Väldigt många ser det som nyckeln till differentiering och konkurrenskraft, vilket sannolikt är rätt. Trots det blir extremt få initiativ innovativa. Varför?

Hur angriper vi som människor innovation? Vår verklighetsbild tar ofta sin utgångspunkt i två förhållningssätt. Induktivt eller deduktivt.

  • Induktivt – Alla svanar jag sett är vita, alltså är alla svanar vita.
  • Deduktivt – Alla badvakter kan simma, Patrick kan simma därför är han badvakt.

Ha med dessa två “förhållningssätt” när du tänker innovation.

Människor
Väldigt få människor skulle själva säga att dom inte är speciellt innovativa eller kreativa. Därför antar dom med glädje uppgifter som avser att skapa ett innovativt resultat. Men här följer min högst personliga tes för varför resultaten sällan blir innovativa. Det beror på att människorna som säger sig vara det, inte är det!

innova2

1 Osäkerhet
Människor som inte är innovativa ägnar nästan all tid åt att reducera osäkerhet. Det som är okänt måste bli känt och anpassas till en känd verklighetsbild. Det gör att man boxar in en utmaning till något redan känt. Men nu är förändringstakten så snabb att allt är osäkert. Vi vet ingenting!!! Människor som inte kan arbeta och verka under dessa förutsättningar bör inte heller vara med i innovationsprojekt.

2 Gränser
Människor säger sig vara innovativa, men bara innovativa inom sina egna gränser. Hurtfriskt säger sig människor att konst skall vara gränsbrytande, men när den är det på riktigt kan man inte förhålla sig till det.  Just nu pågår en konstutställning som visar aborterade foster och många är hysteriska över detta. Men det bryter gränser som ”man” var överens om att det skulle göra. Eller?

3 Inskränkthet
Sätt exempelvis en grupp av kemiingenjörer i ett innovationsprojekt. Tänk det induktiva förhållningssättet ovan. I en snäv grupp kan alla svanar lätt bli vita. Om gruppen dessutom har en snäv umgängeskrets, ägnar tiden åt att få sina inskränkta hypoteser bekräftade så kommer man aldrig nå något kreativt. Främja olikheter, krossa alla inskränkta, uniforma grupper.

4 Mod
När Apple påbörjade sin transformeringsresa gjorde man det genom att göra snygga färgglada datorer. Något nytt uppstod. Innan marknaden ens hunnit ikapp med att göra färgglada datorer/skärmar så gick man över till det kritvita. Man experimenterade med olika former av vitt, för att få bort ”blåsticket”. Nu vill alla produktutvecklare göra vita Apple-produkter. Men precis som Apple måste man ha modet att titta åt andra hållet. När alla springer åt samma håll så kan man vara säker på att det inte blir innovativt. Det gäller att ha modet att frångå någon annans färdigtuggade tänk!

retro

5 Tillbakablickar
Det finns alltid en gräns där vi går från att omfamna det nya till att försvara det som varit. Ju äldre man blir desto hårdare får man jobba för att inte försvara det som varit. Det enklaste sättet att se hur väl man lyckas är hur vi ser på musik. Den musik vi tyckte om när vi var 20 har ofta cementerat sig som romantisk betong i våra själar. Man romantiserar över en bild som retuscherats till det bättre allt mer över tid. Hur hårt den betongen stelnat avgör också vår förmåga att ta till oss nya tankar, idéer, värderingar etc. Du var varken snyggare, smartare eller bättre förr!

Slutsats
Innvoationsprojekt är svåra, men i slutänden handlar det om DNA. Vill man lyckas så måste man söka DNA som inte är utvecklingshämmat, sanningsförkunnande eller reaktionärt. Utan istället passionerat, möjlighetsorienterat och modigt. För när det väl fungerar så finns det få saker som är mer tillfredsställande för många, än när man skapat något nytt, något gränsbrytande.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “5 orsaker till brist på innovation

Leave a Reply

Your email address will not be published.