2 Frågor: David Carlson

Jag känner inte David Carlson mer än att vi sprungit på varandra i projekt. Jag har dock lite koll på vad han har gjort tidigare och i en tid när ordet design blivit både våldtaget och draget i smutsen är människor som David en befrielse. Jag hyser en respekt för alla som konsekvent arbetar med något oavsett vart vindarna drar.

Design är dessutom ett område där alla, ur ett allmänt subjektivt perspektiv, tar sig rätten att agera högljudda smakdomare. När något anses subjektivt verkar respekten för kompetens och erfarenhet vara som bortblåst. Jag är en jävel på att designa kundupplevelser, men det är också allt när det gäller design. All annan design lämnar jag till dom som kan. Vad jag sett så är David en av dom. Du kan läsa mer om David här.

Davidcarlsson

1.Hur viktig är design för den totala kundupplevelsen?
Mycket viktig! Design kan ses som såväl själva utvecklingsprocessen som slutresultatet av densamma. I konsumentens perspektiv handlar det om produkten eller tjänsten är meningsfull; dvs löser ett problem eller är estetiskt tilltalande eller tillför någon annan kvalitet till deras liv.

2.Hur skall man som företag påbörja arbetet med att införa design i affärs- och produktutvecklingen?
Om man skall börja i rätt ända så handlar det först och främst att arbeta fram en designprocess som skall innehålla ett antal steg som säkerställer att den ursprungliga fråge- eller problemställningen belyses och arbetas igenom på ett grundligt sätt. Extremt kortfattat så bör den innehålla en fas för research, en fas för konceptualisering och en fas för skapandet (produkt/tjänsteutvecklingen) och en fas för själva färdigställandet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.