2 frågor: Per Rotzius

Jag träffade Per för första gången för något år sedan i ett gemensamt projekt. Med sedvanlig jovialiskt ”hurtfrisk” approach träffade jag en återhållsam, reflektiv och samlad snubbe. “Sur jävel” var första fåvitska tanken!

Nu, några månader senare, har jag lärt mig att Per är eftertänksam, talar när han har något att säga, har humor och har en oglamourös inställning till den digitala världen. Ovanligt, befriande och en personlighet som jag uppskattar mycket!

rotzius

Per arbetar som ”Head of digital strategy” på E.ON

1 Vilka är de vanligaste misstagen man gör i digitala medier?
Att man inte tänker integrerat utan i varje kanal för sig och ser på de beroenden/effekterna av en aktivitet har som har genomslag i flera kanaler.

digital2

2 Vad eller vilka områden borde man som företag fokusera på i digitala medier?
Anpassning av gränssnitt för respektive enhet (traditionell dator/laptop, smartphone samt tablet) ie responsiv design – detta leder till en bättre upplevelse för betraktaren. Och det är det vi vill uppnå!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.