Guide till Internet of things 1 – Kunden

M2M, Internet of things eller Internet of everything är ett av de områden som kommer att påverka företag mest framöver. Vi kommer att se produktföretag bli serviceföretag över en natt. Alternativt försvinna över en natt, när andra tagit över tjänsteperspektivet i värdekedjan.

Jag är fullständigt besatt av tanken på att koppla upp saker. Inte för sakens skull, utan för vad det gör med affärsmodellen för olika företag.

conn

Vill du bli lika sjukligt besatt som jag, så tänk i följande perspektiv.

Kund
Det finns tre användartyper:

  1. Den traditionella köpande kunden av produkten
  2. De som utvecklar tjänster på produkten
  3. De som använder tjänsterna som utvecklats på produkten

Tänk detta ekosystem varje gång du betraktar en produkt. Hur stor del man själv vill ha som produktleverantör är en strategifråga.

Exempel
Tänk att någon köper en cykel. Som produktleverantör ser man till att cykeln är uppkopplad. Överallt sitter sensorer som mäter däcktryck, trampmotstånd, hur ofta den används, temperatur, stigning i backar, hur långt man cyklat etc. etc. Sensorer för allt.

Utifrån dessa data kan någon utveckla tjänster.

Tjänsterna kan sedan användas av andra än bara cyklisten. Försäkringsbolag, polis, cykelservicefirman etc.

Människor
Ingen underkastar sig längre teknikbrister eller saknar förmåga att vara kravställare. Människor förväntar sig redan idag att produkter är uppkopplade. Kameror, bilar, tv är bara tre exempel. Men det kommer att gå fort innan användare ser vinsterna med att deras produkter är uppkopplade och då blir det en extremt tydlig konkurrensfördel mellan de som är och inte är uppkopplade.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Guide till Internet of things 1 – Kunden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *