Guide till Internet of things 2 – Produkten

För att en produkt skall bli uppkopplad så kräver den ett antal saker. Mycket kan vi ta från uppkopplade människor, skillnaden är marginell. Förutom att saker inte har känslor.

  • Det måste finnas en digital identitet. Precis som för människor så finns det ofta en Avatar som representerar saken/personen. Personnummer är en identitet, men din produkt måste ha något motsvarande.
  • Den måste vara upptäckbar för andra eller andra saker. Den måste alltså finnas i ett sammanhang där den kan upptäckas.
  • Status är en annan viktig sak. Av/på, öppen/stängd etc.
  • Access. Vem skall kunna koppla ihop sig med produkten
  • Rättigheter. Rättigheter skiljer sig från access. Man kan se access som nyckeln till huset och rättigheter är vill vilken våning hissen går. Kanske vill man skicka ut en kampanjkod som gäller under ett visst datumintervall. Eller så innehåller produkten/tjänster flera undergrupper som man skall ha/inte ha tillgång till. Då vill man definiera rättigheter.

Om man kollar lite på ovanstående så blir det tydligt att uppkopplade saker har en tendens att kunna bli sociala. Egenskaperna påminner mycket om ekosystemet för uppkopplade människor.

iotss

Vid första anblicken av många produkter, så kan det förefalla meningslöst att koppla om dem. Men det är precis då man skall ta ett extra intellektuellt varv (om det finns bandbredd till det…) och fundera på den data produkten kan producera. Skulle man fortfarande tycka att det är meningslöst, så tänk den datan i relation till andra data. Till slut hittar man alltid ett Eureka. Jag lovar!

Tidigare: Internet of things 1 – Kunden

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Guide till Internet of things 2 – Produkten

Leave a Reply

Your email address will not be published.