Gamla VS ungas syn på data

Vid sällsynta tillfällen tvingas mina döttrar söka stöd hos mig när det gäller matematikläxor. Att tillfällena är sällsynta beror inte på ovilja från min sida, utan snarare att dom vet att det är en tröstlös aktivitet. En blind som leder en döv……..

Att jag är rätt kass på matematik hindrar mig inte från att göra det jag är bra på, nämligen att se tendenser och sammanhang. Skolans sätt att lära ut statistik bygger på en begränsad tillgång till data. Minska, avgränsa till dess att informationen blir hanterbar. Men i en värld av Big data borde n=ALL vid nästan alla tillfällen.

Information
Äldre är skolade i behovet av informationsstruktur. Något som präglar seniora databasutvecklare som är besatta av tanken på att allt skall passa i kolumner och rader. Men i takt med att data blir mer tillgänglig måste vi kapitulera inför allt mer ”messy data”. Och det gör inget, för vi har så mycket! Jag har faktiskt berört detta när det gäller “en bild av kunden“.

Lagen om stora tal
Om man slår en tärning 10 gånger så är det inte orimligt att en sexa kommer upp 30% av gångerna. Men ju fler gånger vi slår tärningen, desto mer blir det en normalfördelningskurva. Med extremt mycket data gör det därför inte så mycket om den är lite messy här och där. We will still get the point and that’s the point!

Låt mig ta ett annat exempel. Ålderstigna databasutvecklare har en pervers brånad efter taxonomi. I rigida trädstrukturer och med oflexibel taxonomi ordnat sina digitalfoton. Den “unga generationen” fritext- ”taggar” dom med hjärtat. Det sistnämnda gör att dom ibland blir felstavade vilket givetvis skapar problem. Men vinsten är att dom blir betydligt mer träffsäkra än det första alternativet.

Alltså en större mängd data som är smutsig på sina håll eller en mindre mängd data som är perfekt i rader och kolumner.

Big data
Ovanstående är alltså delvis en förklaring till Big data. Big data är inte bara mycket data, utan den är fruktansvärt komplex till sin struktur. Men löser man komplexiteten så uppstår något helt nytt. Skillnaden mellan en grottmålning av en jägare och ett analogt foto av en jägare är marginell. Men om vi visar 24 bilder i sekunden av en jägare så blir det något helt annat. En film. Mängden data förändrar företeelsen fundamentalt.

Slutsats
Den tid vi skolades i att betrakta information och data präglar i många stycken vårt sätt att angripa den. Unga människor saknar de begränsningar många av den tidigare generationen har lärt sig att motarbeta. Men i många fall är det kontraproduktivt att motarbeta det. Men detta är inte min hemmabana, så någon kanske tycker att jag är fel ute!

Hur det skall gå för mig som fortfarande inte använder ÅÄÖ i filnamn återstår att se…. Något som endast grånade MS DOS – användare kan förstå…..

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Gamla VS ungas syn på data

Leave a Reply

Your email address will not be published.