Energibolagens möjliga kunskapsexport

Urbaniseringen i världen går i en rasande takt. Redan nu går många storstäder på knä, när det gäller att hantera den extrema inflyttningen från landsbygden. Men då skall vi veta att antalet människor i städer kommer att fördubblas till 2050. Enligt John D Macomber är detta en av vår tids största utmaningar.

Det som skapar utmaningen heter Vatten, Energi och Transporter. Vi kan tycka att hälso- och sjukvård är viktigt, publika transporter, fungerande skolsystem etc. Men inget av det fungerar utan vatten, energi och transportinfrastruktur. Det är basen i samhällsstrukturen och i många storstäder fungerar detta inte ens med nuvarande befolkningsmängd.

AAA

Vatten
Hälften av jordens befolkning har begränsad tillgång till rent vatten. Det är rätt mycket….I väldigt många ”emerging markets” klarar man inte insamling, rening eller distribution av vatten. Ofta brister man i alla tre.

Transporter
Talade med min gode vän Fredrik (som arbetar med stadsplanering) om hans frustration över de äldre stadsplanerarnas fokus på planering utifrån det traditionella bilperspektivet. Urbaniseringen gör att städer måste planeras för kollektiva transporter.  Miljömässigt måste vi också ta steget mot en laddinfrastruktur för elbilar. Dessutom hitta nya sätt att transportera varor.

Elektricitet
2012 blev det strömavbrott i Indien som drabbade en halv miljard människor. I Sverige blir det krigsrubriker om några hundra tusen drabbas och det händer extremt sällan.

Städer som inte är optimerade för ”rätt” befolkningsmängd får strömavbrott när belastningen i näten blir för stor. Man får energi-”peakar” vid olika tillfällen, när air condition går för fullt samtidigt som  el-intensiva produktionsanläggningar maximeras. Utifrån dessa ”peakar” byggs det olika typer av produktionsanläggningar som är mer eller mindre rena. Många länder i Afrika är exempel på detta.

AA

Energibolagens möjlighet
Mer mogna marknader som vår, skulle kunna exportera modeller, processer, kunskap till de städer som hukar under urbaniseringstrycket.

Istället för att utvecklingsländer skall bygga dyr energiproduktion för att hantera belastningen i näten, skulle vi kunna bidra med en effektiv Demand/respons. Dvs hitta incitament för att ta bort dessa peakar genom olika typer av automatiseringar eller belöningsmodeller i energianvändningen.

Europeiska energibolag skulle kunna fokusera på effektivisering av energiförsörjning på ”emerging markets” istället för att kämpa mot olönsamma kunder och prisjämförelserobotar.

Den extrema urbaniseringen kommer att vara en stor utmaning, men också en stor möjlighet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.