Sociala maskiner

Det är intressant att förstå hur maskiner allt mer kommer att inkorporeras även i våra sociala liv. Eller rättare sagt dom är redan inkorporerade. Jag har tidigare ondgjort mig över mina barns oförmåga att låta sina smart-phones vara, när vi kollar film. Men telefonen är en så stor del av deras sociala liv att inte ens hot om aga hjälper.

Tidigare var teknik och socialt två olika saker. Så är det som sagt inte längre, men vi har bara sett början på hur ”maskiner” kommer att vara en naturlig del av vår sociala kontext. När allt blir uppkopplat, socialt och smart kommer vi, oavsett maskiner eller människor betrakta dessa ”sociala” kontakter som en källa till information och relation.

Tillverka saker
Vad vi än tillverkar kommer det att vara 100% nödvändigt att dessa saker är uppkopplade. Orsaken är att konsumenterna kommer att vara relativt ointresserade av saker i dess fysiska form. Vi vill ha en tjänst som utvecklas över tid och inte sällan verkar i ett större sammanhang samt i relation till något/några. Web browsern blir alla produkters kommande interface!

tillvrk

Som producenter måste vi ställa om från att leverera en produkt eller en tjänst, där relationen upphör i samband med transaktionen. Vi behöver ställa om mot att se det vi säljer är datakällor man kan bygga vidare på.

Risker/möjligheter
I denna nya sköna värld uppstår en stor risk för de som inte vill förändra, men EN GIGANTISK MÖJLIGHET för de smarta! En möjlighet då kundvärdet förändras radikalt genom att man frigör produktupplevelsen från dess fysiska form.

I och med det kan man gå in på flera ställen i värdekedjan och faktiskt ta över kundrelationen. Jag tror vi kommer att se detta inom exempelvis prisjämförelse-siter etc. Hur lång tid tar det innan Elskling äger kundrelationen och energibolagen blir en anonym serviceprovider?

Man kan också gå in i värdekedjan genom att digitalt tjänsteutveckla på befintliga produkter. Allt detta är just nu öppet mål för hungriga, smarta, snabba entreprenörer. Då väldigt många företag varken orkar, vill eller har förmågan att erbjuda något värdeskapande utanför kärnprodukten.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Sociala maskiner

Leave a Reply

Your email address will not be published.