Framgångsillusionen

Digital disruption har varit, och är alla innovativa affärsutvecklares mantra. Vilken är den nästa industrin vi kan ställa på ända genom att digitalisera den? Det känns inte direkt tidsenligt att kritisera detta fenomen och det vore inte heller rätt. Jag är dessutom i högsta grad en del av denna mentalitet själv.

Men under sommaren har det inte hindrat mig från att tänka lite mer nyanserat på konsekvenserna. De största affärshjältarna idag, är de som kan krossa en hel industri och dess ekosystem. Jag får en aning besk etisk eftersmak av denna okritiska vördnad.

Information
Några av historiens största förmögenheter har skapats den senaste tiden. Detta genom att via nätverk, samla, kondensera och strukturera information. Information blir en allt mer dominant bärare av vår ekonomi. Ju större värdet blir av information, desto mindre blir vi som individer värda.

Men vi hyllar dessa ”disruptors” som hjältar då det gynnar oss personligen. Vi får allt mer ”gratis”. Men ”gratis” innebär att någon annan bestämmer hur vi skall leva! Den som är satt i informationsskuld är icke fri….

u4

Mänsklighet
Nästa stora våg av ”disruption” kommer att ske via olika typer av robotar och förarlösa fordon. Japan har en åldersdemografi (och en invandringspolitik) som inom några få år gör att en minoritet arbetar och majoriteten är gamla. Det är också det landet som har störst tradition av robotutveckling. Jag tror Japan kommer ligga framkant med att ”industrialisera” exempelvis äldrevård. Jag tror att vi kommer att se äldreboenden som består av mycket få människor i en nära tid.

Förarlösa taxibilar kommer sannolikt skapa en helt ny prismodell. Baserat på information om oss, kör dom speciella rutter via reklamskyltar och behöver vi stanna för att köpa snus så sker det i sponsrade affärer…

Slutligen
Jag framstår säkert som aningen reaktionär, men jag tror att politiker inte riktigt ser konsekvenserna av tron på innovation som lösningen på samhällets alla problem. Dagens innovationer skapar inte arbetstillfällen, de förgör dom.

Jag tror inte heller att vi som individer ser konsekvenserna av devalveringen i vår skenande informationsvaluta. Priset vi betalar för ”gratis” utarmar vår integritet och vår frihet.

Så efter denna fromlande text går jag till jobbet och bidrar till att det jag ifrågasätter ovan…

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Framgångsillusionen

Leave a Reply

Your email address will not be published.