Skapa en bra företagskultur

Under mina år som konsult har jag träffat så många olika typer av människor och företag. Det är så tydligt hur man kan se konsekvenserna av de kulturer som präglar olika företag.

Företag som är rappa, kreativa och kundorienterade är oftast fria från kontraproduktiva politiska spel och människor som ägnar tiden åt karriärtaktiska spel i syfte att nå egen vinning. Hur skapar man istället en organisation av människor som jobbar för att få något gjort, istället för att jobba för att behålla eller avancera på jobbet? Hur undviker man personal med masker som har fullt upp med att spela teater istället för att jobba? Mycket av detta ligger i företagskulturen.

prsnal

Vikten av företagskultur
Vår tid präglas av extremt likartade produkter och tjänster. Innovation är på mångas läppar, men produktlivscyklerna är så korta att de flesta innovationer är ganska lätta att kopiera. En bra företagskultur går inte att kopiera! Läs igen; Går inte!

En företagsledning har ofta ambitionen om hög kundorientering. Det är inte värt ett skit utan en bra kultur. Exempelvis har ett medelstort hotell ca. 5000 kundinteraktionspunkter per dag (enligt Micha Solomon). Ingen företagsledning kan tillse att dom interaktionerna går bra. Personal är bärare av resultatet av dessa interaktioner.  En bra företagskultur är nyckeln!

Kunderna har på många sätt tagit makten över varumärket, men personalen har makten över kommunikationen. Merparten av all kundkommunikation är decentraliserad ner på individnivå. Att som företag tro att man kan styra och kontrollera personalens kommunikation är fåfängt! Dessutom skickar personalen dagligen signaler om sin arbetsgivare via sociala medier. Företagskulturen visar tydligt hur företag framställs för kunder och andra intressenter i den digitala världen!

Jag skrev ett tidigare inlägg om varför företag går dåligt. Jag ägnade allt för lite tid åt kulturens betydelse i det inlägget.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Skapa en bra företagskultur

Leave a Reply

Your email address will not be published.