Komplexiteten i digital marketing

Det digitala ekosystemet är extremt komplext! Det finns tillfällen då jag närmast gett upp ambitionerna av att behålla helhetssynen på det.

Gartner har på ett pedagogiskt sätt förenklat den komplexa bilden genom att använda en metafor, nämligen Londons tunnelbanesystem.

Arbetar du på något sätt med kommunikation så är bilden värd lite eftertanke!

Gartner Digital Marketing Transit Map

Den kopplar på ett smart sätt ihop operativa områden:

  • Spåren= applikationsområden (emerging technology, mobile etc.)
  • Stationerna = tekniker och leverantörer.

Kolla på den och tänk sambandet mellan verksamhetsfunktioner, teknik/applikationer och leverantörer.

Eller se den bara som en dialogöppnare mellan marknad och IT.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Komplexiteten i digital marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published.