En hyllning till IT-avdelningen

I väldigt många projekt tillbaka i tiden har jag varit på IT-sidan. På den tiden bitchade vi ofta på verksamhetsfolkets otydliga krav och märkliga förhållningssätt. Men de senast åren har jag arbetat på affärssidan och sett IT’s rigida och oflexibla förhållningssätt till verksamhetskrav.

Och många IT–avdelningar är fortfarande ganska stelbenta, fyrkantiga och förvånansvärt långt ifrån insikten att dom skall stödja en verksamhet. Det råder en polarisering mellan affär och IT och ingendera har närmat sig varandra med respekt!

itav

Mitt nuvarande projekt
I mitt nuvarande projekt företräder jag ”kreativ produktutveckling” och är sannolikt en mardröm för dom som tekniskt skall förverkliga alla omställningar och innovationer.

Men de senaste månaderna har jag aldrig sett likheten till en IT-avdelning som är 100% fokuserade på att förverkliga verksamhetskrav. Jag skrev tidigare om IT-avdelningens revansch och jag tror att vi börjar se den nu!

Kanske kommer vi istället få se en avklädd affärsverksamhet som varit vana att skylla sin egen oförmåga till implementation på IT, stå med brallorna nere?

Kommer nya implementations- och projektmodeller visa att ett strukturerat förhållningssätt inte nödvändigtvis tar död på kreativitet, pragmatism och affärsmässighet?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “En hyllning till IT-avdelningen

  1. Fantastiska förändringar. Man kan tala om disruptive business powerd by new technolegy!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *