Digital disruption del 2: Plattformar

Här kommer del 2 om min syn på digital disruption. Del 1 finns här.

Digitala kunder + digitala plattformar + digital affärsutveckling = digital disruption

digitaldistruption3

Digitala plattformar
Det finns en viss dynamik i den ”digitala ekonomin” och där plattformar spelar en väsentlig roll. Och inte heller EN roll utan flera olika. Dels så kortsluter dom traditionella värdekedjor och dels så kan dom ligga till grund för helt nya affärsmodeller. Affärsutveckla ur digitala plattformar!

Vad är digitala plattformar?
Vi känner till dom alla, men kanske inte alltid ser dom som plattformar; Apple, LinkedIn, Amazon, eBay, Google, Facebook. Men också PayPal, Salesforce, Slideshare, WordPress, Flickr, Tumblr etc etc.

Men det finns fler och special-nischade plattformar. Alla finns dom där som stöd för oss alla att förverkliga det vi vill göra! Dom har utraderat alla hinder för att starta bolag, skriva böcker, ge ut musik, vara en kosmopolit eller nå nya marknader. Men framför allt bygga den digitala kundrelationen!

Skapa egna plattformar
Alla som producerar varor måste tänka utanför produkter och traditionella värde- och logistikkedjor! Värdet ligger inte där! Genom att skapa en egen plattform kan man gå in och störa befintliga ekosystem och förhoppningsvis hitta en egen blå ocean!

Tänk den digitala kunden i relation till digitala plattformar så uppstår magi!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *