2 frågor: Max Schori

Jag träffade Max första gången för något år sedan,  när vi gjorde en kundundersökning i ett innovationsprojekt. Vi skulle göra djupintervjuer med några olika segment. Normalt sett har jag alltid respekt för alla olika yrkesgrupper, men ”kundundersökningar och fokusgrupper kan man väl för sjutton göra själv”…. I efterhand har jag insett hur fel jag hade.

maxSchori

Det var oerhört intressant att se allt från förberedelse till själva arbetet med fokusgrupper samt kundundersökningar görs, baserat på kunskap om allt från analys till beteendevetenskap.

Jag förordar normalt mycket maggropskänsla, men det finns rätt många tillfällen då det är bättre att veta än att tro.

Mer information om Max finns här.

1 Varför är kunskap om beteenden så viktiga i dagens affärsklimat?
Grunden för våra beslut är inte så rationella och noga övervägda som man kan förledas att tro. Genom att studera exempelvis hur vi beter oss kan vi identifiera bakomliggande attityder och värderingar som påverkar våra behov och vår val. I vår privata och affärsvardag med oändliga data- och informationsmängder som sköljer över oss är denna arena – ekonomisk psykologi om man så vill kalla det t ex – synnerligen viktig att ha och få insikter om för att kunna positionera sina erbjudanden rätt. Med daterat beslutsunderlag riskerar du att lägga dina resurser fel. Det kan bli en dyrköpt erfarenhet.

dewar

2 Vad skall man tänka på när man gör kundundersökningar?
Hur mycket kan man göra själv och hur mycket kompetens behöver man ta in? Vad finns för tidigare samlad kunskap ”i huset” som kan ligga till grund för en ny studie? Vilka sekundärdata finns redan tillgängliga där ute att ta del? Vem/vilka internt är bäst lämpade att sammanställa en brief till en underkonsult, och vad ska briefen innehålla, vilka är t ex förväntningarna, kraven, eventuella hypoteserna? Hur ska kundundersökningsprocessen se ut, och vilka andra aktiviteter internt och externt bör den synkas med? Genom att vara väl förbered kan man även här spara på sina resurser.

I övrigt bör man självklart välja en underkonsult där krav ställs på erfarenhet, effektivitet och god kvalitet i utförandet. Våga utmana, ställ frågor och aktivera ett samarbete där både beställare och utförare gemensamt deltar i insiktsgenereringen. Våga även lyfta nivån, så att fokus inte blir för smalt. Glöm inte att det är dina kunder och deras verklighet det handlar om, de är ovärderliga för att ni överhuvudtaget finns på er marknad!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.