Trendspaning, så påverkas du…

En av de viktigaste egenskaperna som måste finnas på varje företag är förmågan att se förändringar tidigt och kunna se hur dessa förändringar påverkar.

Jag upplever att det ibland är lite si och så med den saken. Man konstaterar en ”trend” som Big data och kanske lär sig en del om det. Men det är inte det som är det svåra. Det svåra är att omvandla en företeelse till att, antingen undvika ett hot eller utveckla en möjlighet.

Men trots att hjulen rullar extremt snabbt och akronymerna är lika långlivade som kändisskapet hos en dokusåpadeltagare, så finns det ett antal saker som kommer att ändra saker i grunden.

Robotåldern
Vet att jag har en tendens att älta, men jag tror att robotar kommer att ha en EXTREM påverkan på det mesta under de närmsta 10 åren.

Trots den blomstring informationsåldern medfört så har det knappt skapat några jobb. Tvärt om har merparten av alla informationsålderns affärsmodeller syftat till att ta bort jobb. Informationsåldern har förintat fysiska produkter och dematerialiseringen har varit monumental.

Jag tror att nästa steg är robotåldern och det blir en våg av ”defysikalisering” (mitt hittepå ord). Dvs att precis som informationsåldern förintat fysiska produkter, så kommer robotåldern göra det samma med människor som levererar tjänster.

xyz

Redan idag ersätter maskiner tjänstefunktioner. Vi hämtar våra biobiljetter i en apparat och har inga problem med det. Det jag tror kommer att hända är att robotar kommer att ersätta områden där det inte är helt naturligt att ha en maskin.  Jag skulle kunna tänka mig att exempelvis butiksbiträden, turistguider, undersköterskor kommer att kunna ersättas med robotar.

Samhället
Jag tror också att vi kommer att få en helt ny etikdebatt om vad som kan/bör göras av robotar. Industrialismen satte en boll av välfärd till alla i rullning. Vi har sett den vittra sönder under informationsåldern och så kommer det att fortsätta. Det handlar inte om någon apokalyptisk profetia, utan mer att jag tror att vi behöver ställa om.

Maker movement
Industrialismen har format vårt sätt att leva under drygt hundra år. Allt ifrån hur vi går till ett hus och arbetar gemensamt till arbetstider och semestrar. Kommer hela 3-printing revolutionen ta oss tillbaka till den lokala produktionen för husbehov?

Går vi tillbaka till en tid då kvinnorna sydde kläder, männen snickrade en träräfsa och barnen täljde leksaker? Fast i en ny form.

Oavsett hur det blir så är ingenting statiskt. Jag tror vi måste bli bättre på att se bortom våra bekväma konventioner och så som det sett ut under just våra eller våra föräldrars livstid.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.