Big data-krig med Lars & Peter

I fredags kväll ringde min gode vän Lars. Han var ute och gick med hunden och jag satt i bilen. Jag håller det inte för helt osannolikt att han hunnit med en fredagsöl. ”Peter och jag har snackat. Glöm ditt förbannade Big data, det handlar om Big filter”. Både Lars och Peter är två personer, vars åsikter jag håller extremt högt. Jag hörde den indignerade monologen fortsatta och jag fick veta att ”man går ju för fasen inte informationsmässigt tillbaka till 2:a världskriget för de beslut vi fattar idag.”.

Tankevurpa
Det har gått inflation i begreppet Big data. Det var ganska längesedan information var en bristvara. Och jag håller med om att det är meningslöst att använda Big data för historiska tillbakablickar.

Lars & Peters argument var, så vitt jag förstår, att det handlar om att begränsa mängden data och få fram essensen i syfte att kunna fatta beslut. Men”Grabbarna af old school” gör delvis en intellektuell tankevurpa.

Jag har dock stor sympati för deras minst sagt begåvningsmässiga tillkortakommanden, så jag tänker förklara varför.

larspeter

1 Filtret i sig är inte utmaningen. Utmaningen ligger i människorna som ”angriper” informationen. Både på vilket sätt man frågar, förmågan att tolka svaren och se samanhangen. Jag skulle vilja säga att i stort sett INGET företag har rätt analyskompetens för att tolka Big data.

2 Det som mycket riktigt är intressant med Big data är det framåtriktade. Där är vi överrens. Svårigheten, som jag ser det, är att automatisera och se sammanhanget mellan olika källor. Det finns många och komplexa kopplingar. Människa till människa, maskin till maskin, människa till plats, maskin till människa etc.

Lägg där till sensor fusion så har vi en rätt komplex soppa att jobba med. För att få rätt i den soppan kan man inte tolka den med binära ögon.

Och det kanske var det mina favoritantagonister försökte säga…..

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

4 thoughts on “Big data-krig med Lars & Peter

  1. Spot-on! som vanligt… allting går att sälja med mördande reklam!

Leave a Reply

Your email address will not be published.