IT måste ta Big data-initiativet!

Inom område efter område ser man hur IT-avdelningar tappar initiativet när det gäller att lösa behovet av operativa applikationer. 2017 kommer CMO investera mer i IT än CIO, enligt Gartner. Om jag hade varit CIO, så hade jag haft FET ÅNGEST.

Big data
Nu har Big data-begreppet börjat sprida sig i de bredare lagren på företagen. Framsynta marknadspersoner och kreativa analytiker börjar se värdet av denna företeelse. MEN få av dessa förstår vad egentligen vad Big data är ur ett IT perspektiv och ännu färre förstår helhetsbilden.

Hur ser det ut?
Läste en bra rapport från SAS om data management. I den står att läsa följande:

 bdstrat

Det är alltså CEO eller IT i någon form som äger strategin för data. Något som låter ganska rimligt!

Men om man tittar på hur initiativen ser ut på företagen så visar det sig att bara 12% har en strategi för Big data. 88% är i stort sett initiativlösa när det gäller Big data.

bdstages

Vad göra?
Som CIO har man sannolikt kapitulerat inför verksamhetens anarki när det gäller att skaffa mindre applikationslösningar. Det är kanske rätt och skapar inte speciellt mycket problem i den stora infrastrukturen.

MEN när det gäller ett område som Big data, så tror åtminstone jag, att det är VIKTIGT att IT tar initiativet i den här frågan. Att kapitulera inför verksamheten i den här frågan är riskfyllt. Jag kan se den fruktansvärda soppa som alternativet skulle innebära.

 

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “IT måste ta Big data-initiativet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.