Arrogans igen

Det var inte så längesedan jag skrev om arrogans, men ju äldre jag blir desto tydligare blir det hur förkastligt det är!

Jag skulle nästan vilja säga att det är den sämsta egenskapen jag vet.

Arroganta konsulter
Något jag noterat under alla mina år som konsult är att ju mer oerfaren konsult, desto arrogantare är dom. I sin iver att leverera försvinner allt lyssnande och all eftertanke. I synen på sig själv som den ”intelligenta rådgivaren” glömmer man respekten för uppdragsgivaren. Kunskapen och erfarenheten som faktiskt finns hos den man är satt att ge råd till.

Den mentaliteten skapar ofta uppförsbackar och grus i maskineriet. Jag har sannolikt varit där själv i min iver och övertro på just mina ”sanningar”. Trycker man sig mot någon så trycker den automatisk tillbaka. Det är energislöseri!

Under denna tid har jag lärt mig (tror jag) att visa respekt för uppdragsgivarens vardag och utmaningar. Och därmed har ”rådgivandet” blivit mer nyanserat.

arrog

Arroganta människor
En annan sak jag har svårt för är arrogansen mot människor med avvikande åsikter. Det är ett jävla snack om tolerans, öppenhet och transparens, MEN bara så länge det är inom ens egen ”comfort zone”.

Vi lever i en värld där ingen vet hur det ser ut det närmsta tre åren. Det gör att varje ”comfort zone” sträcker sig 1-3 år framåt. Något som i sin tur gör att vi är arroganta mot visionära åsikter.

Vanan
Vår ”comfort zone” säger också att så som just vi gör är rätt. Lite som när man är barn och tror att så som just vi firade julafton är det rätta. Det tar vi med oss i vuxenlivet när vi tittar på andra kulturer, vanor och traditioner. Arrogansen i västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet agerar som om vårt sätt att fira julafton alltid är det rätta.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Arrogans igen

  1. Patrik,
    Återigen belyser du ett område som jag brinner för. Arrogans är en mycket vanligt förekommande läggning hos bl.a många unga människor idag. Dom inser inte själva att dom är det men deras ovilja att hugga i eller kämpa för ett jobb tidigt i sitt yrkesverksamma liv. Mycket hänger naturligtvis på den tid vi lever i och alla dessa bortskämda små liv…Men avsaknad av entusiasm, nyfikenhet och ödmjukhet är en folksjukdom som är värd att diskutera mer. Hur får man individualister och inte materialister?
    Jessica

Leave a Reply

Your email address will not be published.