2 olika typer, vilken är du?

Om jag tittar på alla möten, samtal, workshops etc man har under en vecka så utkristalliserar sig två olika människotyper väldigt tydligt.

En typ
En typ ställer ofta frågan ”varför”. Dom är i regel ganska passiva under möten och upplever inte sällan en brist på information. Basen i attityden är ifrågasättande och misstänksam. Samma individer för gärna en dialog med personen intill för att sprida sina personliga åsikter snarare än att vädra dom officiellt. I deras närhet finns dessutom alltid en svag doft av bitterhet.

bittr

En annan typ
En annan typ av individer kommer till möten med omedelbara tankar och insikter som befruktar andras idéer. Dom är öppna, nyfikna och aktiva. Dom har ofta en tro på något, men lämnar öppet för anpassning och förändring. Att våga tro och stå upp för något är integritet och riskexponering.

Skillnaden
Visst kan vi hävda skillnader i människors personlighet, men vad är det för fel i huvudet på den första gruppen? På vilket sätt bidrar denna grupp till ett företags progressivitet? Ett av felen är den vidriga tillbakalutade mentaliteten.

Men vi skall inte hata den förstnämnda gruppen. Vi skall vi respektera den sistnämna. Mentaliteten hos dessa individer kommer inte gratis! Den kommer ur att man orkar ta intryck från sin omvärld, tänka, läsa, lyssna och vara intellektuellt aktiv. Den kommer av en önskan om att saker skall gå bra, en vilja att gå framåt.

Den förstnämnda gruppen konsumerar och värderar bara andras tankar och idéer. Det är en obehaglig form av lättja. Så till alla er skulle jag vilja tillägna Maria Mena’s underbara nya låt!

Trevlig helg!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.