Superstars på ditt jobb

Dagens affärsklimat hyllar superstars! Jobs, Branson, Zuckerberg m.fl har icon-status. Dom har allt det där vi alla andra vill ha. Dom står som ett ideal som få av oss någonsin kommer i närheten av. Personen representerar hela kollektivet.

Deras egenskaper blir en värdemätare för allt som uppfattas som bra. Normen för en superstar är en extrovert, gärna snygg, vit och extremt karismatisk man. Motsatsen torde därför vara en introvert, eftertänksam, bedagad kvinna.

På vår nivå
I sökandet efter denna norm uppstår lokala superstars på företagen runt om i Sverige. Människor som får tolkningsföreträde för att dom har en liten tendens av Jobs eller Branson. I deras närvaro bleknar de lyssnande, eftertänksamma och mer introverta medarbetarna.

xzxz

 Misstaget
Det vi missar på ”vår nivå” är att riktiga superstars som Jobs/Branson är erkänt duktiga på att sätta samman spännande team/konstellationer med olika egenskaper och bakgrunder. Högra hjärnhalvor blandas med vänstra. Extroverta blandas med introverta. Kvinnors verklighetsbild är lika mycket värda som mäns. Ingen värderas efter etnisk tillhörighet.

Men den superstar som verkar på Harrys dataservice, Nisses konsultbolag eller avdelningen på storbolaget X, odlar inga team. I rent egenintresse odlar han istället bilden av sig själv som “superstar”. En roll som inte sällan hybris-aktigt används för att påverka beslut, utveckla affären och anpassa organisationen. På det viset missar vi åsikterna från de tysta, de eftertänksamma, kvinnor och alla andra som inte passar mallen för en innovativ superstar.

Jag tror att man bör vara försiktig med ”superstars”. Extrem-extroverta, karismatiska, vita män är inte en garant för rätt beslut i alla lägen!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.